pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2010-02-10 09:53:32

Dane teleadresowe


 

OGŁOSZENIE O NOWYCH GODZINACH PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
Urząd Miasta i Gminy Frombork
od dnia 01 lutego 2015 r.
czynny w środy
od godz. 8.00 do 16.00.
Pozostałe dni
od 7.00 do 15.00.
http://frombork.samorzady.pl/art/id/3855

 
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

ul. Młynarska 5 A
14 - 530 Frombork,
Tel. +48 (55) 244 06 60
Fax. +48 (55) 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl


img
img

 

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP):

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON:

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat

można wpłacać w kasie urzędu

w godz. od 7.30 do 14.00

lub na konto bankowe

Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku:

 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Filia we Fromborku

93 8313 0009 0060 0170 2000 0010


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork:

Ο Burmistrz - pok 1,

img (55) 244 06 60,

img burmistrz@frombork.pl


Referat Organizacyjny:

Ο Sekretarz - pok. 17,

img(55) 244 06 60,

imgsekretarz@frombork.pl

stan. ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum – SEKRETARIAT - pok. 1,

img(55) 244 06 60,

img sekretariat@frombork.pl

stan. ds. obsługi administracyjno - kontrolnych - pok. 10,

img(55) 244 06 72,

img obsluga.kom@frombork.pl

stan. ds. promocji i turystyki – Centrum Informacji Turystycznej,

img(55) 244 06 77,

img promocja@frombork.pl, informacja.turystyczna@frombork.pl

stan. ds. obsługi Rady Miejskiej - pok. 16,

img(55) 244 06 74,

img rada@frombork.pl


 Referat Finansowy:

Ο Skarbnik - pok. nr 6,

img(55) 244 06 60,

img skarbnik@frombork.pl

Zastępca Skarbnika, stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - pok. nr 5,

img(55) 244 06 68,

img podatki@frombork.pl

 stan. ds. płac i windykacji - pok. 8,

img(55) 244 06 82,

imgplace@frombork.pl

stan. ds. obsługi kasy - pok. 2,

img(55) 244 06 66,

imgkasa@frombork.pl

stan. ds. rachunkowości - pok. 7,

img(55) 244 06 69,

imgfinanse@frombork.pl


Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Ο Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i komunalnej i ochrony środowiska - pok. 13,

img(55) 244 06 60,

imgkierownik.budownictwo@frombork.pl

Zastępca Kierownika Referatu, stan. ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa  - pok. 11-12,

img(55) 244 06 71,

imgrolnictwo@frombork.pl

stan. ds. ochrony środowiska - pok. 11-12,

img(55) 244 06 71,

img ochrona@frombork.pl

stan. ds. gospodarki mieszkaniowej - pok. 4,

img(55) 244 06 73,

imggosp.mieszk@frombork.pl

stan. ds. pozyskiwania środków finansowych - pok. 18,

img(55) 244 06 70,

imgfundusze@frombork.pl

pomoc administracyjna ds. budownictwa - pok. 18,

img(55) 244 06 70,

img budownictwo@frombork.pl


Ο USC - pok. 10,

img(55) 244 06 72,

imgusc@frombork.pl

Ο stan. ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych - pok. 14,

img(55) 244 06 83,

imgoc@frombork.pl  

Ο Informatyk - pok. 15,

img(55) 244 06 80,

img informatyk@frombork.pl


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.pdf 2010-05-25 09:39:04 Krasiński Damian
załącznik Zaświadzczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf 2010-05-25 09:39:54 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Damian Krasiński
Zredagował(a):
Data powstania: 10.02.2010 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017 13:09
Liczba wyświetleń: 561156

1 |