pomniejsz powiększ

 
 

2022-10-31 12:47:01

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Frombork przeznaczonej do dzierżawy na rzecz nowego dzierżawcy


Działka nr 38/2, obręb 8 Frombork z przeznaczeniem na cele rolnicze więcej...

2022-07-22 12:36:41

W Y K A Z Nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Frombork przeznaczonej do najmu na rzecz nowego najemcy


Lokal użytkowy z przeznaczeniem na cele gospodarcze związane z gospodarstwem domowym więcej...

2022-06-21 15:45:14

W Y K A Z Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Frombork przeznaczonej do najmu na rzecz nowego najemcy


Część dz. nr 4/2, obręb 6 Frombork z przeznaczeniem na lokal użytkowy w budynku przy ul. Portowej więcej...

2022-05-10 08:41:49

W Y K A Z Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Frombork przeznaczonych do dzierżawy na rzecz nowych dzierżawców


Część dz. nr 274/8, obręb 6 Frombork z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną więcej...

2022-04-20 16:04:04

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz nowego dzierżawcy


Część działki nr 6/11 obręb nr 3 Frombork, gruntowa z przeznaczeniem na posadowienie reklamy więcej...

2022-03-02 15:26:24

W Y K A Z Nieruchomości położonej na terenie miasta Frombork przeznaczonej do dzierżawy na rzecz nowego dzierżawcy


Część dz. nr 14/1, obręb 6 Frombork na ogródek przydomowy więcej...

2022-03-02 15:24:47

W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz nowego najemcy


Pomieszczenie użytkowe nr 1 z przeznaczeniem na cele związane z gospodarstwem domowym więcej...

2022-02-08 07:24:26

W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz nowego najemcy


Pomieszczenie użytkowe nr 1 z przeznaczeniem na garaż więcej...

2022-02-08 07:23:19

W Y K A Z Nieruchomości położonych na terenie miasta Frombork przeznaczonych do dzierżawy na rzecz nowych dzierżawców


Część dz. nr 274/8, obręb 6 Frombork z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>