pomniejsz powiększ

 
 

2021-04-28 07:02:29

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na rzecz nowego najemcy


Lokal użytkowy nr 2, w budynku użytkowym A położony na działce nr 166/1, obręb 4 Frombork więcej...

2021-04-06 18:04:53

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz nowego dzierżawcy


35,00 m2 zabudowane budynkiem użytkowym 15,00 m2 z przeznaczeniem na składowanie sprzętu turystycznego więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |