pomniejsz powiększ

 
 

2019-11-19 09:45:17

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Miasta Fromborka


Pomieszczenia użytkowe z przeznaczeniem na na realizację zadań statutowych Morskiego Klubu Żeglarskiego „DAL” oraz na cele biurowe Klubu Integracji Społecznej (M-GOPS) więcej...

2019-11-19 09:42:52

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz nowego dzierżawcy


Cześć działki nr 28/1, obręb nr 4 Frombork, gruntowa na ogródek przydomowy więcej...

2019-10-16 08:11:58

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Część działki nr 40/3 obręb 4 Frombork z przeznaczeniem na plac składowy w celu przechowywania łodzi więcej...

2019-10-11 08:29:49

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Część działki nr 12/1obręb 7 Frombork z przeznaczeniem na cele rolne więcej...

2019-10-03 11:23:08

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy


Działka numer 123/9, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, zabudowana budynkiem użytkowym nr 3 położonym w miejscowości Nowe Sadłuki o powierzchni 490,44 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe lub hodowlę bydła więcej...

2019-09-10 07:24:06

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy


Część działek nr 49/1,128/3 i 165/3, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, zabudowa budynkiem użytkowym nr 2 położonym w miejscowości Nowe Sadłuki o powierzchni 759,65 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe więcej...

2019-06-04 14:52:05

W Y K A Z nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki nr 100/37, obręb Biedkowo, położonej na terenie gminy Frombork, EL1B/00032161/9 na ogródek przydomowy więcej...

2019-06-04 13:05:06

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork


Część działki nr 128/3 w miejscowości Nowe Sadłuki, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork posiadającej księgę wieczysta EL1B/00028477/6 zabudowana budynkiem użytkowym nr 2. Przedmiotem najmu jest jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni wynoszącej 828,50 m2 na cele magazynowe więcej...

2019-05-08 09:54:12

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu położonej na terenie gminy Frombork


Działka nr 128/3,obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork posiadająca księgę wieczystą EL1B/00028477, zabudowana budynkiem użytkowym nr 3 o powierzchni wynoszącej 516 m2 położonym w miejscowości Nowe Sadłuki z przeznaczeniem na cele magazynowe więcej...

2019-04-23 14:19:13

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej.


Część działki nr 16, obręb 2 Frombork KW EL1B/00033914/0 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i pas zieleni, Część działki nr 63, obręb 6 Frombork KW EL1B/00034209/2 z przeznaczeniem na plac składowy do składowania tyczek rybackich więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |