pomniejsz powiększ

 
 

2019-10-16 08:11:58

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Część działki nr 40/3 obręb 4 Frombork z przeznaczeniem na plac składowy w celu przechowywania łodzi więcej...

2019-10-11 08:29:49

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Część działki nr 12/1obręb 7 Frombork z przeznaczeniem na cele rolne więcej...

2019-10-03 11:23:08

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy


Działka numer 123/9, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, zabudowana budynkiem użytkowym nr 3 położonym w miejscowości Nowe Sadłuki o powierzchni 490,44 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe lub hodowlę bydła więcej...

2019-09-10 07:24:06

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy


Część działek nr 49/1,128/3 i 165/3, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, zabudowa budynkiem użytkowym nr 2 położonym w miejscowości Nowe Sadłuki o powierzchni 759,65 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe więcej...

2019-06-04 14:52:05

W Y K A Z nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki nr 100/37, obręb Biedkowo, położonej na terenie gminy Frombork, EL1B/00032161/9 na ogródek przydomowy więcej...

2019-06-04 13:05:06

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork


Część działki nr 128/3 w miejscowości Nowe Sadłuki, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork posiadającej księgę wieczysta EL1B/00028477/6 zabudowana budynkiem użytkowym nr 2. Przedmiotem najmu jest jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni wynoszącej 828,50 m2 na cele magazynowe więcej...

2019-05-08 09:54:12

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu położonej na terenie gminy Frombork


Działka nr 128/3,obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork posiadająca księgę wieczystą EL1B/00028477, zabudowana budynkiem użytkowym nr 3 o powierzchni wynoszącej 516 m2 położonym w miejscowości Nowe Sadłuki z przeznaczeniem na cele magazynowe więcej...

2019-04-23 14:19:13

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej.


Część działki nr 16, obręb 2 Frombork KW EL1B/00033914/0 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i pas zieleni, Część działki nr 63, obręb 6 Frombork KW EL1B/00034209/2 z przeznaczeniem na plac składowy do składowania tyczek rybackich więcej...

2019-03-01 00:12:57

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 1, o powierzchni 9 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rybacka 9 więcej...

2019-03-01 00:11:15

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia użytkowe : nr 12 o powierzchni 19 m2 w budynku użytkowym przy ul. Mickiewicza 2,4,6 więcej...

2019-03-01 00:09:48

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych najemców


Pomieszczenie gospodarcze: nr 6 o pow.17,00m2 położone w bud. użytkowym przy ulicy Kopernika 15 we Fromborku więcej...

2019-03-01 00:09:05

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych najemców


Pomieszczenia użytkowe : współudział w garażu o pow. 17m2 wynoszący 43/100,czyli 7,27 m2 przy ul. Katedralnej 7 we Fromborku więcej...

2019-02-28 07:44:29

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Fromborka


Część działki nr 63,obręb nr 6 miasta Fromborka, KW EL1B/00034209/2 oraz część działki nr 63,obręb nr 6 miasta Fromborka , KW EL1B/00034209/2 z przeznaczeniem na plac składowy do składowania tyczek rybackich więcej...

2018-12-06 12:39:57

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Działka nr 12/5, obręb nr 9 miasta Fromborka , KW EL1B/00017344 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2018-11-21 14:56:17

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miejscowości Wielkie Wierzno , gmina Frombork.


Część działki nr 34/2 w miejscowości Wielkie Wierzno, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork posiadającej księgę wieczystą nr EL1B /00006809/3 z przeznaczeniem na plac składowy do składowania drewna. więcej...

2018-10-22 13:48:48

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie miasta i gminy Frombork


Pomieszczenia użytkowe i nieruchomości gruntowe przeznaczone do użyczenia od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. więcej...

2018-10-22 13:46:29

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Z przeznaczeniem na pomieszczenia i budynki użytkowe więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |