pomniejsz powiększ

 
 

2018-12-06 12:39:57

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Działka nr 12/5, obręb nr 9 miasta Fromborka , KW EL1B/00017344 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2018-11-21 14:56:17

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miejscowości Wielkie Wierzno , gmina Frombork.


Część działki nr 34/2 w miejscowości Wielkie Wierzno, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork posiadającej księgę wieczystą nr EL1B /00006809/3 z przeznaczeniem na plac składowy do składowania drewna. więcej...

2018-10-22 13:48:48

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie miasta i gminy Frombork


Pomieszczenia użytkowe i nieruchomości gruntowe przeznaczone do użyczenia od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. więcej...

2018-10-22 13:46:29

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Z przeznaczeniem na pomieszczenia i budynki użytkowe więcej...

2018-10-19 13:54:54

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych najemców


Pomieszczenia użytkowe : 1) pomieszczenie gospodarcze bud. A o pow.21 m 2 2) garaż nr 1 o pow. 16,90m2 ul. Katedralnej 5 we Fromborku więcej...

2018-10-19 13:54:03

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnego użytkownika


Pomieszczenie użytkowe : nr 2 o pow. 24 m2 Garaż ul .Kopernika 13 więcej...

2018-10-19 13:51:01

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 2, o powierzchni 11 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rynek 4 b więcej...

2018-09-13 10:10:15

W Y K A Z nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.


Działki o numerze 43/1 i 43/2, obręb 5 Frombork przy ulicy Braniewskiej stanowiąca użytki rolne: grunty R IV a o pow.08800 ha , R IV b o pow. 0,2700 ha, RV o pow. 0,2000 ha i N o pow.0,0800 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze więcej...

2018-09-13 10:09:04

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Działka nr 142/1, obręb nr 4 miasta Fromborka , KW EL1B/00030955/8 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2018-09-13 10:07:54

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Fromborka.


Część działki nr 40/3, obręb nr 4 miasta Fromborka, EL1B/00014094/6 z przeznaczeniem na plac składowy do przechowywania łodzi sportowo-żaglowej. więcej...

2018-07-02 14:15:56

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej na terenie gminy Frombork


Budynek nr 1 w Nowych Sadłukach z przeznaczeniem na cele magazynowe i do przechowywania słomy niezbędnej dla kotłowni miejskiej we Fromborku więcej...

2018-05-07 14:17:05

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie gminy Frombork


Działka nr 128/3 , obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork . Księga wieczysta nr EL1B/ 00028477 zabudowana budynkiem użytkowym nr 2 . Przedmiotem najmu jest jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni wynoszącej 828,50 m² położone w w/w budynku w miejscowości Nowe Sadłuki z przeznaczeniem na cele magazynowe więcej...

2018-05-07 14:16:04

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki o numerze 37/39, obręb nr 7 miasta Fromborka dla której prowadzona jest KW numer EL1B/ 00000435 z przeznaczeniem na usytuowanie paczkomatu więcej...

2018-04-18 10:05:28

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej


Część działki 103/5, obręb nr 6 Frombork. KW EL1B/ 00013672/5, gruntowej położonej we Fromborku przy ulicy Kopernika z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości o numerze 104 przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |