pomniejsz powiększ

 
 

2021-01-30 16:53:40

UWAGA! - PTASIA GRYPA!


W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, prosimy Państwa o zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. więcej...

2020-02-06 06:58:15

Decyzja


Decyzja o nałożeniu obowiązku na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie jako posiadaczowi działek o nr 28/16 i 36 obręb ew. Frombork miasto 9 usunięcia z powyższych działek odpadów. więcej...

2020-01-21 10:32:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu oględzin


Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 16.01.2020 r. z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonych na terenie miasta Frombork oznaczonych jako działki o nr 28/16 i 36 obręb ew. miasto Frombork 9. więcej...

2019-11-12 12:22:23

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


Ogólnopolski program NFOŚiGW mający na celu dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa więcej...

2019-11-06 12:34:30

Ogłoszenie - Kurenda


Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. więcej...

2019-09-20 11:37:26

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku


o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z upoważnienia którego działa p. Jarosław Kaczor, Zastępca Dyrektora GDDKiA w Olsztynie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S22 na odcinku Elbląg-Chruściel od km 388+050 do km 416+600 istniejącymi urządzeniami wodnymi do środowiska więcej...

1 | 2 | 3 |