pomniejsz powiększ

 
 

2020-12-30 18:33:30

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Frombork” więcej...

2020-08-07 14:09:53

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”” więcej...

2020-07-23 15:29:08

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”” więcej...

2020-05-04 10:13:27

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - ROZSTRZYGNIĘTY


Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia wraz z modernizacją opraw świetlnych na terenie Gminy Frombork więcej...

2020-01-27 14:57:03

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 919 760 zł więcej...

2019-12-24 11:43:07

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - ROZSTRZYGNIĘTY


Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Frombork więcej...

2019-07-16 09:47:25

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”” więcej...

2018-06-12 14:08:56

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Frombork od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2021r - postępowanie drugie więcej...

2018-05-28 12:43:10

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


Ubezpieczenie mienia Gminy Frombork oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych więcej...

2018-01-15 16:15:39

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na kompleksową poprawę efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16 więcej...

2017-12-20 12:10:49

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


"Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. - postępowanie trzecie” więcej...

2017-12-08 14:39:12

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


"Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r.” więcej...

2017-11-22 17:48:00

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


"Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.” więcej...

1 | 2 | 3 |