pomniejsz powiększ

 
 

2020-04-03 13:05:42

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych poprzez profilowanie i wyrównanie nierówności równiarką a także uzupełnienie i zagęszczenie ubytków w nawierzchniach remontowanych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2020-03-30 06:13:50

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - AKTUALNE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2020-01-07 16:14:04

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy we Fromborku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wiaty śmietnikowej więcej...

2019-12-11 16:23:34

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - numer sprawy: S.272.2.2019, pod nazwą: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół we Fromborku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” oraz zapewnienie dowozu do Szkół na terenie Gminy Frombork” w 2020 roku. więcej...

2019-12-09 16:49:35

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” przed zakończeniem okresu trwałości projektu więcej...

2019-12-06 11:06:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do złożenia oferty za usługi w zakresie doradztwa i reprezentacji prawnej więcej...

2019-12-04 14:45:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do zgłoszenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Frombork” więcej...

2019-09-20 13:39:45

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej zewnętrznej (ze słupkami) o wartości poniżej 30 000 EURO w ramach promocji projektu „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”. więcej...

2019-08-21 07:25:23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie robót budowlanych „Remont kominów oraz wykonanie ław kominiarskich na budynkach mieszkalnych” więcej...

2019-08-13 09:39:04

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na zakup i dostawę pawilonu handlowego - biuro kiosk więcej...

2019-07-25 08:59:54

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Frombork więcej...

2019-07-12 09:28:32

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30 000 euro na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Frombork oraz związanej z tym zmiany SUiKZP dla miasta Frombork. więcej...

2019-07-09 14:35:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Wykonanie modernizacji nawierzchni placu wjazdowego/wyjazdowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. nr 182 obr.4 we Fromborku przy ul. Braniewskiej 5a. więcej...

2019-06-18 12:18:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno – postępowanie drugie więcej...

2019-06-05 16:12:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno więcej...

2019-05-23 14:43:13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia „Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2019 roku” więcej...

2019-05-01 16:41:31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy we Fromborku zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego o cenę wykonania zadania „Wynajem, przewóz i serwis kabin sanitarnych" więcej...

2019-04-17 10:22:37

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gmina Frombork – postępowanie drugie więcej...

2019-04-16 11:24:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


do składania ofert na remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Frombork poprzez profilowanie równiarką samojezdną więcej...

2019-04-11 08:42:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |