pomniejsz powiększ

 
 

2018-08-24 14:34:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku – postępowanie czwarte więcej...

2018-08-08 13:20:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku – postępowanie trzecie więcej...

2018-07-31 10:57:39

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku – postępowanie drugie więcej...

2018-07-18 15:56:32

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku więcej...

2018-06-06 12:51:17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu drogi gminnej w Drewnowie, gmina Frombork – postępowanie trzecie więcej...

2018-06-04 14:22:39

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Frombork – postępowanie drugie więcej...

2018-05-23 12:33:35

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Frombork więcej...

2018-05-21 14:48:34

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu drogi gminnej w Drewnowie, gmina Frombork. więcej...

2018-05-17 14:53:44

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


ZAPYTANIE OFERTOWE na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej zewnętrznej (ze słupkami) o wartości poniżej 30 000 EURO więcej...

2018-05-11 11:51:50

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


„Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2018 roku” więcej...

2018-04-20 19:17:09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu dróg gminnych w Drewnowie, gmina Frombork. więcej...

2018-04-18 14:37:56

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2017-11-17 14:23:33

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym polegającym na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16. więcej...

2017-10-10 13:55:44

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2017-05-25 11:24:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską – postępowanie drugie. więcej...

2017-05-09 15:03:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30 000 euro na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Frombork oraz związanej z tym zmiany SUiKZP dla miasta Frombork. więcej...

2017-04-28 15:37:54

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską. więcej...

2017-04-28 14:54:36

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork więcej...

2017-04-13 13:08:47

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu drogi gminnej w Jędrychowie, gmina Frombork. więcej...

2017-03-24 15:00:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

1 | 2 | 3 |