pomniejsz powiększ

 
 

2019-09-20 13:39:45

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej zewnętrznej (ze słupkami) o wartości poniżej 30 000 EURO w ramach promocji projektu „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”. więcej...

2019-08-21 07:25:23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie robót budowlanych „Remont kominów oraz wykonanie ław kominiarskich na budynkach mieszkalnych” więcej...

2019-08-13 09:39:04

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na zakup i dostawę pawilonu handlowego - biuro kiosk więcej...

2019-07-25 08:59:54

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Frombork więcej...

2019-07-12 09:28:32

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30 000 euro na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Frombork oraz związanej z tym zmiany SUiKZP dla miasta Frombork. więcej...

2019-07-09 14:35:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Wykonanie modernizacji nawierzchni placu wjazdowego/wyjazdowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. nr 182 obr.4 we Fromborku przy ul. Braniewskiej 5a. więcej...

2019-06-18 12:18:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno – postępowanie drugie więcej...

2019-06-05 16:12:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno więcej...

2019-05-23 14:43:13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia „Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2019 roku” więcej...

2019-05-01 16:41:31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy we Fromborku zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego o cenę wykonania zadania „Wynajem, przewóz i serwis kabin sanitarnych" więcej...

2019-04-17 10:22:37

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gmina Frombork – postępowanie drugie więcej...

2019-04-16 11:24:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


do składania ofert na remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Frombork poprzez profilowanie równiarką samojezdną więcej...

2019-04-11 08:42:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2019-04-08 10:43:42

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gmina Frombork więcej...

2019-04-04 12:06:52

Zapytanie ofertowe - ROZSTRZYGNIĘTE


na czyszczenie stawów więcej...

2019-03-26 14:59:54

ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie trzecie - ROZSTRZYGNIĘTE


Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz pomocy multimedialnych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na części. więcej...

2019-02-25 15:01:04

ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie drugie - UNIEWAŻNIONE


Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz pomocy multimedialnych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na części. więcej...

2019-02-01 19:57:06

Zapytanie ofertowe - UNIEWAŻNIONE


Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz pomocy multimedialnych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na części. więcej...

2019-01-28 08:53:50

Zapytanie ofertowe - ROZSTRZYGNIĘTE


Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynków komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-12-12 08:43:04

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do zgłoszenia oferty w trybie ofertowym, którego przedmiotem jest zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Frombork" więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |