pomniejsz powiększ

 
 

2018-09-07 11:03:08

Uchwała Nr RIO.IV-0120-186/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 września 2018 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2018 roku więcej...

2018-04-12 14:16:32

Uchwała Nr RIO.IV-0120-83/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia2018 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2017 więcej...

2018-01-29 17:50:52

Uchwała Nr RIO.IV-0120-33/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 oraz uchwały budżetowej na 2018 rok więcej...

2018-01-29 17:47:45

Uchwała Nr RIO.IV-0120-34/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-15 08:23:28

Uchwała Nr RIO.IV-0120-368/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-15 08:22:12

Uchwała Nr RIO.IV-0120-367/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2018-2027 więcej...

2017-12-15 08:20:37

Uchwała Nr RIO.IV-0120-366/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-02-22 14:58:06

Uchwała Nr RIO.IV-0120-40/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 lutego 2017 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2016-12-14 13:23:12

Uchwała Nr RIO.IV-0120-401/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2016 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 więcej...

2016-12-14 13:20:51

Uchwała Nr RIO.IV-0120-400/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2016 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2017 rok więcej...

2016-09-23 11:50:43

Uchwała Nr RIO.IV-0120-230/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2016 roku więcej...

2016-09-23 11:48:45

Uchwała Nr RIO.IV-0120-78/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2015 więcej...

2016-03-30 16:13:48

Uchwała Nr 0102-166/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 marca 2016 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr XII/131/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/106/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych więcej...

2016-03-30 16:12:20

Uchwała Nr 0102-165/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 marca 2016 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr XII/127/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji "My-Guide" - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach więcej...

2016-03-30 16:10:31

Uchwała Nr 0102-164/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 marca 2016 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr XII/126/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przygotowania ulotki promocyjnej o aplikacji my-guide więcej...

2016-02-08 11:17:05

Uchwała Nr RIO.IV-0120-5/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 lutego 2016 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2015-12-18 14:01:13

Uchwała Nr 0102-443/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/98/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2016 r. więcej...

2015-12-16 14:29:29

Uchwała Nr RIO.IV-0120-351/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 grudnia 2015 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok więcej...

2015-12-16 14:28:09

Uchwała Nr RIO.IV-0120-350/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 grudnia 2015 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-20127 więcej...

2015-12-16 14:26:21

Uchwała Nr 0102-442/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/97/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 r. więcej...

1 | 2 | 3 |