pomniejsz powiększ

 
 

2022-09-13 07:12:01

Uchwała Nr RIO.IV-0120-267/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 wreśnia 2022 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2022 roku więcej...

2022-04-25 15:58:27

Uchwała Nr RIO.IV-0120-122/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2022 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2021 więcej...

2022-03-15 10:50:02

Uchwała Nr RIO.IV-0120-45/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2022 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2022 więcej...

2022-03-15 10:48:18

Uchwała Nr RIO.IV-0120-46/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2022 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2022 rok więcej...

2021-12-31 09:17:06

Uchwała Nr RIO.IV-0120-396/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. więcej...

2021-12-31 09:15:42

Uchwała Nr RIO.IV-0120-395/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 więcej...

2021-04-13 14:05:35

Uchwała Nr RIO.IV-0120-108/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2021 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2020 więcej...

2021-02-04 12:29:12

Uchwała Nr RIO.IV-0120-61/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2021 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2021 rok więcej...

2021-02-04 12:26:19

Uchwała Nr RIO.IV-0120-62/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2021 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 oraz uchwały budżetowej na 2021 rok więcej...

2020-12-11 12:27:27

Uchwała Nr RIO.IV-0120-347/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2020 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2021-2030 więcej...

2020-12-11 12:26:16

Uchwała Nr RIO.IV-0120-346/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2020 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie więcej...

2020-09-08 15:35:14

Uchwała Nr RIO.IV-0120-243/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 września 2020 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2020 roku więcej...

2020-04-14 12:34:37

Uchwała Nr RIO.IV-0120-128/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2020 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2019 więcej...

2020-01-27 07:56:22

Uchwała Nr RIO.IV-0120-15/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2020 więcej...

2020-01-27 07:49:56

Uchwała Nr RIO.IV-0120-14/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2020 rok więcej...

2019-12-06 12:12:38

Uchwała Nr RIO.IV-0120-373/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2019 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020-2030 więcej...

2019-12-06 12:11:18

Uchwała Nr RIO.IV-0120-372/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2019 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie więcej...

2019-04-02 10:42:09

Uchwała Nr RIO.IV-0120-81/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 marca 2019 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2018 więcej...

2019-02-07 15:44:39

Uchwała Nr RIO.IV-0120-60/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 lutego 2019 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2019 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |