pomniejsz powiększ

 
 

2017-02-17 16:28:05

Projekt uchwały


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2017-02-17 16:27:11

Projekt uchwały


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2017-02-17 16:26:03

Projekt uchwały


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej...

2017-02-17 16:24:54

Projekt uchwały


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2017-02-17 16:23:44

Projekt uchwały


w sprawie odwołania radnego Zbigniewa Pietkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2017-02-17 16:22:16

Projekt uchwały


w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli w zakresie przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Frombork od 2006 roku więcej...

2017-02-17 16:21:01

Projekt uchwały


w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku więcej...

2017-02-17 16:18:15

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz LEOTERM Leszek HAK, 82-300 Elbląg, ul. Strażnicza 1 na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 17/2, obręb 10 miasta Fromborka zabudowanej budynkiem miejskiej kotłowni na biomasę o mocy cieplnej 6,5 MW o powierzchni użytkowej wynoszącej 1240,30 m2 wraz z urządzeniami, sieciami i węzłami ciepłowniczymi zlokalizowanymi na terenie miasta Fromborka oraz sprzętem mechanicznym więcej...

2017-02-17 16:13:43

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego o numerze 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 39 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 2/21, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork oraz na sprzedaż stosownego udziału w tej nieruchomości więcej...

2017-02-17 16:11:14

Projekt uchwały


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/16 z dnia 24 listopada 2016 r. Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie opłaty targowej na 2017 rok więcej...

2017-02-17 16:08:07

Projekt uchwały


w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork", zabezpieczenia środków na realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork" oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork" więcej...

2017-02-17 16:05:09

Projekt uchwały


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym więcej...

2017-02-17 16:03:57

Projekt uchwały


w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne więcej...

2017-02-17 16:00:40

Projekt uchwały


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

1 |