pomniejsz powiększ

 
 

2019-03-15 08:23:29

Projekt uchwały


w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku. więcej...

2019-03-15 08:22:55

Projekt uchwały


w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Frombork więcej...

2019-03-15 08:22:01

Projekt uchwały


w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 9 stycznia 2019 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Frombork więcej...

2019-03-15 08:21:23

Projekt uchwały


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2019 roku dotyczącej nieprawidłowości mających miejsce w Przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze więcej...

2019-03-15 08:20:11

Projekt uchwały


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2019 roku więcej...

2019-03-15 08:19:32

Projekt uchwały


w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur więcej...

2019-03-15 08:18:12

Projekt uchwały


w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2016 – 2019 więcej...

2019-03-15 08:17:09

Projekt uchwały


w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok więcej...

1 |