pomniejsz powiększ

 
 

2022-11-25 13:22:20

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork więcej...

2022-11-25 13:21:54

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork więcej...

2022-11-25 13:21:25

Projekt uchwały


w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/1922 r. więcej...

2022-11-25 13:20:58

Projekt uchwały


w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego więcej...

2022-11-25 13:19:30

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 9 położonego w budynku mieszkalnym nr 7 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 37/7, obręb Frombork więcej...

2022-11-25 13:19:01

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2022-11-25 13:18:37

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2022-11-25 13:18:13

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2022-11-25 13:17:40

Projekt uchwały


w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok więcej...

2022-11-25 13:16:39

Projekt uchwały


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2022-2030 więcej...

1 |