pomniejsz powiększ

 
 

2019-01-04 11:30:23

Projekt uchwały


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 listopada 2018 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii powołania Sekretarza Gminy we Fromborku więcej...

2019-01-04 11:28:56

Projekt uchwały


w sprawie przekazania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...

2019-01-04 11:21:57

Projekt uchwały


w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich więcej...

2019-01-04 11:21:05

Projekt uchwały


w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich więcej...

2019-01-04 11:20:05

Projekt uchwały


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2019 rok więcej...

2019-01-04 11:19:36

Projekt uchwały


w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2019 rok więcej...

2019-01-04 11:19:04

Projekt uchwały


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2019-01-04 11:18:20

Projekt uchwały


w sprawie określenia zasad i trybu pracy oraz powołania składu osobowego Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Fromborka więcej...

2019-01-04 11:17:25

Projekt uchwały


w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać projekty uchwał zgłaszane w drodze inicjatywy obywatelskiej więcej...

2018-12-28 14:47:48

Projekt uchwały


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2019 - 2027 więcej...

2018-12-28 14:47:05

Projekt uchwały


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2019 r. więcej...

1 |