pomniejsz powiększ

 
 

2021-11-15 14:07:44

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół we Fromborku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” oraz zapewnienie dowozu do Szkół na terenie Gminy Frombork” w 2022 roku. więcej...

2021-11-10 14:28:41

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej więcej...

2021-11-03 13:33:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na montaż balustrady oraz lamp oświetleniowych na obiekcie mola w ramach projektu „Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku – doposażenie I odcinka mola”. więcej...

2021-10-28 07:36:24

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - ZAKOŃCZONE


Przedmiotem zamówienia jest montaż balustrady oraz lamp oświetleniowych na obiekcie mola w ramach projektu „Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku – doposażenie I odcinka mola”. więcej...

2021-10-25 11:49:52

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia serwerowni Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w ramach projektu „Rozwój nowoczesnej e – administracji w Gminie Frombork – poprawa jakości obsługi mieszkańców” więcej...

2021-10-13 13:44:02

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - ZAKOŃCZONE


Dotyczy: szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia serwerowni Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w ramach projektu „Rozwój nowoczesnej e- administracji w Gminie Frombork – poprawa jakości obsługi mieszkańców”. więcej...

2021-07-30 09:45:39

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - NIEROZSTRZYGNIĘTE


Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia serwerowni Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w ramach projektu „Rozwój nowoczesnej e- administracji w Gminie Frombork – poprawa jakości obsługi mieszkańców” więcej...

2021-05-26 12:03:46

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu dróg gminnych poprzez profilowanie i wyrównanie nierówności równiarką a także uzupełnienie i zagęszczenie ubytków w nawierzchniach remontowanych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2021-05-19 14:46:38

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utwardzenie części drogi wewnętrznej oraz wykonanie 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. ZHP we Fromborku więcej...

2021-03-22 17:29:54

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


na wykonywanie usługi polegającej na zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym znajdującym się na terenie miasta i gminy Frombork więcej...

2020-12-31 13:28:26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na realizację zamówienia pn. „Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2021 roku” więcej...

2020-12-31 13:25:17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu odcinka ulicy Pocztowej we Fromborku więcej...

1 |