pomniejsz powiększ

 
 

2022-11-17 08:47:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół we Fromborku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” oraz zapewnienie dowozu do Szkół na terenie Gminy Frombork” w 2023 roku. więcej...

2022-11-16 15:22:40

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork” współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych więcej...

2022-11-10 20:22:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej więcej...

2022-11-07 14:59:33

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


na wybór Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku – Plac Górników” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych więcej...

2022-10-27 13:02:33

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Stworzenie kącika rekreacyjnego w miejscowości Drewnowo, gmina Frombork więcej...

2022-10-24 14:16:09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jędrychowie więcej...

2022-10-19 15:26:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE - POSTĘPOWANIE IV


na wykonywanie usług polegających na zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Frombork. więcej...

2022-10-13 08:19:50

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jędrychowie więcej...

2022-10-10 14:14:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na modernizacje infrastruktury energetycznej na terenie ROD „Nad Zalewem” we Fromborku więcej...

2022-10-07 13:52:13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE - POSTĘPOWANIE III


na wykonywanie usług polegających na zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Frombork. więcej...

2022-10-07 10:08:14

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. więcej...

2022-10-07 10:07:15

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. więcej...

2022-10-07 10:05:55

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork – budowa tężni” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. więcej...

2022-10-07 10:05:04

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie miasta Frombork” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. więcej...

2022-10-07 08:02:50

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Stworzenie kącika rekreacyjnego w miejscowości Drewnowo, gmina Frombork więcej...

2022-10-03 19:38:59

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku – Plac Górników” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. więcej...

2022-09-26 13:53:52

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Rozwój nowoczesnej e- administracji w Gminie Frombork – poprawa jakości obsługi mieszkańców” więcej...

2022-09-21 17:50:48

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonywanie usług polegających na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Frombork oraz zapewnieniu im miejsca, utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt więcej...

2022-09-07 16:20:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE - POSTĘPOWANIE II


Na wykonywanie usług polegających na zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Frombork. więcej...

2022-08-30 13:31:36

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Na wykonywanie usług polegających na zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Frombork. więcej...

1 | 2 |