pomniejsz powiększ

 
 

2017-02-21 17:13:36

Zadania z zakresu edukacji prawnej


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych, jak również międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa. więcej...

2016-12-23 09:39:19

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Braniewie


Od dnia 1 stycznia 2017 roku w Powiecie Braniewskim zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. więcej...

2016-11-28 15:05:14

Komunikat w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo


Transprojekt Gdański Sp. z o.o., działając w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, organizuje SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach opracowania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo” więcej...

2015-10-14 15:04:22

Zawiadomienie


Utrudnienia w dostawie ciepła związane z wymianą kotła K1 w kotłowni we Fromborku w dniu 20.10.2015 w godz. 6:00 do 23:00 więcej...

2014-12-23 08:28:43

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego


Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg gminnych oraz likwidacji kolizji z siecią energetyczną. więcej...

2014-12-01 12:34:37

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego


Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg gminnych oraz likwidacji kolizji z siecią energetyczną. więcej...

2014-04-22 07:31:23

"Internet bez granic" - szkolenia dla osób 45+


Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" rozpoczął się cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i Internetu dla osób 45+. więcej...

2013-11-26 14:06:05

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości


że zgodnie z art. 47 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z późn. zmianami ) właściciele nieruchomości lub inne podmioty , które władają takimi nieruchomościami mają obowiązek umieszczenia na nich na ścianie frontowej budynku tablic z numerami porządkowymi. więcej...

2013-11-12 14:20:59

Abolicja, i co dalej


Uprzejmie informuję, że 22 listopada 2013 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w sali 160, odbędzie się spotkanie skierowane do cudzoziemców posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, wydane w trybie abolicji. więcej...

2013-08-26 12:05:08

Informacja


Nowe opłaty za przedszkola od 1 września 2013 r. więcej...

1 | 2 |