pomniejsz powiększ

 
 

2021-11-23 08:57:03

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni 29,00 m2 położony w budynku nr 10, przy ul. Osiedle Słoneczne wraz ze sprzedażą udziału 57/838 w nieruchomości więcej...

2021-11-23 08:55:03

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni 29,00 m2 położony w budynku nr 2, w Bogdanach wraz ze sprzedażą udziału 4/100 w nieruchomości oraz Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,30 m2, w budynku posadowionym na działce nr 41/42, obręb Biedkowo wraz ze sprzedażą udziału 1/10 udziału w gruncie. więcej...

2021-11-04 09:01:25

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku


Działka gruntowa na utworzenie Europejskiego Centrum Kopernikańskiego więcej...

2021-09-03 20:41:56

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 34 o powierzchni 62,97 m2 położony w budynku nr 1e, we Fromborku przy ulicy ZHP wraz ze sprzedażą udziału 1/40 w nieruchomości. więcej...

2021-09-03 20:40:05

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni 17,00 m2 położony w budynku nr 2, w Bogdanach wraz ze sprzedażą udziału 3/100 w nieruchomości oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,21 m2, w budynku posadowionym na działce nr 41/42, obręb Biedkowo wraz ze sprzedażą udziału 1/10 udziału w gruncie więcej...

2021-08-26 19:31:51

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Z przeznaczeniem na zabudowę garażową zgodnie z: - miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka ; - opracowaną koncepcją programowo-przestrzenną zabudowy nieruchomości kompleksem garaży - Osiedle Słoneczne więcej...

2021-05-24 09:54:54

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego


Z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |