pomniejsz powiększ

 
 

2022-10-27 10:35:04

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej na terenie Miasta i Gminy Frombork


Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 49,00 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 8,90 m2 położony w budynku nr 10 w m. Biedkowo-Osada wraz ze sprzedażą udziału 289/100 w działce oraz części wspólnych i urządzeń budynku oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,00 m2, w budynku posadowionym na działce nr 106/1, obręb Biedkowo wraz z udziałem w gruncie. więcej...

2022-10-17 12:35:41

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej na terenie miasta Fromborka


Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 65,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 11,50 m2 położony w budynku nr 8 we Fromborku wraz ze sprzedażą udziału 10/100 w działce oraz części wspólnych i urządzeń budynku. więcej...

2022-07-05 16:14:01

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Nieruchomości gruntowe/gruntowe zabudowane budynkiem w obrębie Wielkie Wierzno po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Nowych Sadłukach więcej...

2022-04-11 05:42:43

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 38,40 m2 położony w budynku nr 4, przy ul. Starej wraz ze sprzedażą udziału 37/100 w nieruchomości. więcej...

2022-04-02 09:28:16

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego


Działka nr 29/1, obręb 2 Frombork o powierzchni 0,0685 gruntowa z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną więcej...

2022-03-10 11:11:28

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego


Działka nr 8/7, obręb 6 Frombork, zabudowana budynkiem byłego Dworca PKP o powierzchni użytkowej 379,00 m2 więcej...

2022-02-24 15:20:01

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Działka numer 148/22 obręb Krzyżewo na utworzenie Europejskiego Centrum Kopernikańskiego więcej...

2021-11-23 08:57:03

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni 29,00 m2 położony w budynku nr 10, przy ul. Osiedle Słoneczne wraz ze sprzedażą udziału 57/838 w nieruchomości więcej...

2021-11-23 08:55:03

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni 29,00 m2 położony w budynku nr 2, w Bogdanach wraz ze sprzedażą udziału 4/100 w nieruchomości oraz Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,30 m2, w budynku posadowionym na działce nr 41/42, obręb Biedkowo wraz ze sprzedażą udziału 1/10 udziału w gruncie. więcej...

2021-11-04 09:01:25

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku


Działka gruntowa na utworzenie Europejskiego Centrum Kopernikańskiego więcej...

2021-09-03 20:41:56

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 34 o powierzchni 62,97 m2 położony w budynku nr 1e, we Fromborku przy ulicy ZHP wraz ze sprzedażą udziału 1/40 w nieruchomości. więcej...

2021-09-03 20:40:05

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni 17,00 m2 położony w budynku nr 2, w Bogdanach wraz ze sprzedażą udziału 3/100 w nieruchomości oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,21 m2, w budynku posadowionym na działce nr 41/42, obręb Biedkowo wraz ze sprzedażą udziału 1/10 udziału w gruncie więcej...

2021-08-26 19:31:51

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Z przeznaczeniem na zabudowę garażową zgodnie z: - miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka ; - opracowaną koncepcją programowo-przestrzenną zabudowy nieruchomości kompleksem garaży - Osiedle Słoneczne więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |