pomniejsz powiększ

 
 

2022-08-26 09:35:30

ZARZĄDZENIE NR 71/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 sierpnia 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2022-08-26 09:29:51

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. więcej...

2021-09-09 12:41:16

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 września 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2021-09-09 12:40:12

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. więcej...

2020-09-21 12:19:05

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 września 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2019-09-13 13:24:00

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. więcej...

2018-11-05 13:01:21

UCHWAŁA NR XXX/333/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 więcej...

2018-09-11 07:18:00

Ogłszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |