pomniejsz powiększ

 
 

2016-11-30 15:59:46

UCHWAŁA NR XVI/176/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 więcej...

2016-10-20 14:47:39

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. więcej...

2014-12-10 10:39:17

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 grudnia 2014 roku


w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok więcej...

2014-12-10 10:38:54

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 grudnia 2014 roku


w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 więcej...

2014-09-18 09:55:36

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


Zadania z zakresu rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej pt: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Frombork więcej...

2014-02-03 12:04:56

UCHWAŁA Nr XXXVIII/301/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 stycznia 2014r.


w sprawie zmian w wieloletnim programie współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016 więcej...

2014-01-13 14:35:20

UCHWAŁA Nr XXXV/282/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016 więcej...

2013-12-11 16:35:30

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016 więcej...

2013-12-11 16:33:38

ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia 2013 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2013-10-21 14:57:13

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016 więcej...

2013-06-05 08:11:16

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 04 marca 2013 roku


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2013 roku więcej...

1 | 2 | 3 |