pomniejsz powiększ

 
 

2020-09-21 12:19:05

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 września 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2019-09-13 13:24:00

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. więcej...

2018-11-05 13:01:21

UCHWAŁA NR XXX/333/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 więcej...

2018-09-11 07:18:00

Ogłszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok więcej...

2018-09-10 14:20:38

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2018-01-16 14:30:42

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 stycznia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2018 roku więcej...

2017-11-01 15:13:54

UCHWAŁA NR XXV/267/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 więcej...

2017-10-02 10:44:13

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. więcej...

2016-11-30 15:59:46

UCHWAŁA NR XVI/176/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |