pomniejsz powiększ

 
 

2016-10-27 11:25:54

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


o wyłożeniu do publicznego wglądu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026" więcej...

2016-10-24 12:10:54

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy drodze publicznej kategorii gminnej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 303/143 w miejscowości Niewiastowo, obręb Biedkowo, gmina Frombork. więcej...

2015-06-25 20:19:14

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji Statutu Sołectwa Baranówka więcej...

2012-08-22 13:51:30

Konsultacje Społeczne przeprowadzone w okresie od 22 sierpnia do 5 września 2012 r.


w przedmiocie podziału Gminy Frombork na okręgi wyborcze i obwody głosowania więcej...

1 |