pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2010-02-10 09:53:32

Dane teleadresoweUrząd Miasta i Gminy we Fromborku

ul. Młynarska 5 A
14 - 530 Frombork,
Tel. +48 (55) 244 06 60 lub +48 (55) 244 0 + numer wewnętrzny
Fax. +48 (55) 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00

Środa: 8:00 – 16:00

Czwartek: 7:00 – 15:00

Piątek: 7:00 – 15:00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork przyjmuje interesantów

 w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę

od godziny 10.00 do 16.00

 
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP):

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON:

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat

można wpłacać w kasie urzędu

w godz. od 7.30 do 14.00

lub na konto bankowe

Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku:

 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Filia we Fromborku

93 8313 0009 0060 0170 2000 0010


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork:

Ο Burmistrz - pok 1

img burmistrz@frombork.pl


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork:

Ο Burmistrz - pok 13

img zast.burmistrza@frombork.pl


Referat Organizacyjny:

Ο Sekretarz - pok. 17

imgsekretarz@frombork.pl

stan. ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum – SEKRETARIAT - pok. 1

img(55) 244 06 60

img sekretariat@frombork.pl

stan. ds. obsługi administracyjno - kontrolnych - pok. 10

img wew. 672

img obsluga.kom@frombork.pl

stan. ds. promocji i turystyki – Centrum Informacji Turystycznej

img wew. 677

img promocja@frombork.pl, informacja.turystyczna@frombork.pl

stan. ds. obsługi Rady Miejskiej - pok. 16

img wew. 674

img rada@frombork.pl


 Referat Finansowy:

Ο Skarbnik - pok. nr 6

img skarbnik@frombork.pl

Zastępca Skarbnika, stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - pok. nr 5

img wew. 668

img podatki@frombork.pl

 stan. ds. płac i windykacji - pok. 8

img wew. 682

imgplace@frombork.pl

stan. ds. obsługi kasy - pok. 2

img wew. 666

imgkasa@frombork.pl

stan. ds. rachunkowości - pok. 7

img wew. 669

imgfinanse@frombork.pl


Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Ο Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i komunalnej i ochrony środowiska - pok. 11-12

imgkierownik.budownictwo@frombork.pl

Zastępca Kierownika Referatu, stan. ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa  - pok. 11-12

img wew. 671

imgrolnictwo@frombork.pl

stan. ds. ochrony środowiska - pok. 11-12

img wew. 671

img ochrona@frombork.pl

stan. ds. gospodarki mieszkaniowej - pok. 4

img wew. 673

imggosp.mieszk@frombork.pl

stan. ds. pozyskiwania środków finansowych - pok. 18

img wew. 670

imgfundusze@frombork.pl

pomoc administracyjna ds. budownictwa - pok. 18

img wew. 670

img budownictwo@frombork.pl


Ο USC - pok. 10

img wew. 672

imgusc@frombork.pl

Ο stan. ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych - pok. 14

img wew. 683

imgoc@frombork.pl  

Ο Informatyk - pok. 15

img wew. 680

img informatyk@frombork.pl


 
 
 
 
 
 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.pdf 2010-05-25 09:39:04 Krasiński Damian
załącznik Zaświadzczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf 2010-05-25 09:39:54 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Damian Krasiński
Zredagował(a):
Data powstania: 10.02.2010 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2018 10:17
Liczba wyświetleń: 655349

1 |