pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2013-06-05 08:06:59

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 lutego 2013 roku


w sprawie powołania na 2013 rok Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dostępne pod adresem:
http://frombork.samorzady.pl/art/id/2312

Informacje o artykule

Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 05.06.2013 08:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 565