pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-03-07 14:12:36

Rozeznanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowań planistycznych - ZAKOŃCZONE


W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zaprasza Państwa do przesłania wstępnych kalkulacji cen oferowanych w poniższych zakresach:

  1. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru miasta Frombork objętego strefą ochrony uzdrowiskowej ,,A" Uzdrowiska Frombork na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 68 z dnia 25 marca 2013 roku, tj. części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/294/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 stycznia 2014 roku.
  2. Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla obszaru miasta i części obszaru gminy Frombork dla obszaru miasta Frombork i części obszaru gminy Frombork objętych strefami ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” i „C” Uzdrowiska Frombork na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 68 z dnia 25.03.2013r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/293/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 stycznia 2014 roku.
  3. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/295/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2014-02-28-zmiana MPZP i Studium - zapytanie ofertowe uzdrowisko dworzec.doc 2014-03-07 14:12:52 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 07.03.2014 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2014 10:50
Liczba wyświetleń: 824