pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2010-05-14 15:02:58

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W WYSOKOŚCI 1 982 059 PLN14.06.2010r.
Zawiadomienie o wynikach postępowania
Uchwała Nr RIO.IV-0120-113/10
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie: ipinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1.982.059,-zł przez Miasto i Gminę Frombork.
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/250

Uchwała Nr RIO.IV-0120-429/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2009r.
opiniująca pozytywnie - projekt Budżetu Miasta i Gminy Frombork na 2010 rok wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/293


Uchwała nr XXXIX/251/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie zaciągnięcia przez gminę Frombork w 2010r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/255


Odpowiedzi na pytania dotyczące kredytu:
26 maja 2010 rok:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/257

01 czerwca 2010 rok:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/279

10 czerwca 2010 rok:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/294


Załącznik nr 1 - Wzór umowy ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego :
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/260

Pytanie 8 - Sprostowanie
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/259Informacja o ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępna pod numerem:
131436-2010, opublikowane 14.05.2010r.
Zmiany do ogłoszenia:
146620-2010, opublikowane 27.05.2010r.Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie - Długoterminowy kredyt załącznik ogłoszenie_o_zamówieniu_Frombork_13_05_2010.pdf 2010-05-14 15:03:41 Krasiński Damian
Ogłoszenie - Załączniki 1 Oferta załącznik Zał 1 OFERTA.pdf 2010-05-14 15:04:11 Krasiński Damian
Ogłoszenie - Załącznik 2 Umowa kredytu załącznik Zał 2 UMOWA KREDYTU.pdf 2010-05-14 15:04:41 Krasiński Damian
Ogłoszenie - Załącznik 3 Ocena załącznik Zał 3 OCENA.pdf 2010-05-14 15:05:15 Krasiński Damian
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik SIWZ - KREDYT 2010.pdf 2010-05-14 15:05:40 Krasiński Damian
załącznik Uchwała RIO.IV-0120-9710.pdf 2010-05-25 09:33:14 Krasiński Damian
załącznik Uchwała nr XXXIX25110.pdf 2010-05-25 13:48:54 Krasiński Damian
Zapytania wykonawcy załącznik zapytania Wykonawcy.pdf 2010-05-26 15:20:31 Krasiński Damian
Pytanie 8 - sprostowanie załącznik SPROSTOWANIE.pdf 2010-05-28 13:05:43 Krasiński Damian
Wzór umowy załącznik wzór umowy_zał do przetargu.pdf 2010-05-28 13:21:20 Krasiński Damian
załącznik 2010.06.01 - odpowiedz do banku.pdf 2010-06-01 18:06:03 Krasiński Damian
załącznik 2010.06.10 - RIO uchwała.pdf 2010-06-11 11:11:56 Krasiński Damian
załącznik 2010.06.10 - Odpowiedzi_Pismo do przetargu na bank.pdf 2010-06-11 11:12:06 Krasiński Damian
załącznik 2010.06.14 - Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf 2010-06-21 13:23:08 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Zenon Niedzwiecki
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 14.05.2010 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2013 08:51
Liczba wyświetleń: 1023