pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-08-27 11:46:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek NOW-EKO Biuro Projektów Spółka z o.o. wszczynam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic, ciągów pieszych i ciągów rowerowych, budowie sieci energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, infrastruktury do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych, wycince drzew i krzewów, urządzeniu terenów zielonych i przebudowie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik N-E139814as - Wniosek o wydanie decyzji.pdf 2014-08-27 11:46:20 Krasiński Damian
załącznik KIP_Frombork_26.08.2014.pdf 2014-08-27 11:47:02 Krasiński Damian
załącznik Mapa ewidencyjna.pdf 2014-08-27 11:47:32 Krasiński Damian
załącznik Pełnomocnictwo.pdf 2014-08-27 11:48:08 Krasiński Damian
załącznik Wypis z rejestru gruntów.pdf 2014-08-27 11:49:31 Krasiński Damian
załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf 2014-08-27 11:49:41 Krasiński Damian
załącznik RDOŚ Olsztyn - Pismo wydanie opinii - oddziaływanie na środowisko 1.pdf 2014-08-27 11:50:02 Krasiński Damian
załącznik RDOŚ Olsztyn - Pismo wydanie opinii - oddziaływanie na środowisko 2.pdf 2014-08-27 11:50:09 Krasiński Damian
załącznik Opinia sanitarna - PPIS w Braniewie.pdf 2014-09-10 11:34:23 Krasiński Damian
załącznik 2014.09.24 - OŚ.6220.1.6.2014 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.pdf 2014-09-24 14:37:55 Krasiński Damian
załącznik RDOŚ Olsztyn - Postanowienie - Brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko.pdf 2014-09-30 14:49:30 Krasiński Damian
załącznik 2014.10.02 - OŚ.6220.1.6.2014 - Postanowienie.pdf 2014-10-02 09:42:42 Krasiński Damian
załącznik 2014.10.09 - OŚ.6220.1.8.2014 - Decyzja.pdf 2014-10-10 14:43:32 Krasiński Damian
załącznik 2014.10.09 - OŚ.6220.1.9.2014 - Obwieszczenie.pdf 2014-10-10 14:43:55 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 27.08.2014 10:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 658