pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-05-06 15:50:42

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


zgodnie z art. 21, ust.2, pkt 23, ppkt d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Fromborku uchwały Nr XXXIX/312/14 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 2,5 i 7 miasta Frombork zamieszcza do publicznej wiadomości informację o opracowaniu ekofizjograficznym.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik ogłoszenie - ekofizjografia strefa B.pdf 2015-05-06 15:51:22 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 06.05.2015 14:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 376