pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-05-06 15:51:59

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


zgodnie z art. 21, ust.2, pkt 23, ppkt d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Fromborku uchwały Nr XXXVIII/294/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork. zamieszcza do publicznej wiadomości opracowanie ekofizjograficzne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik ogłoszenie - ekofizjografia strefa A.pdf 2015-05-06 15:52:24 Krasiński Damian
załącznik opracowanie ekofizjograficzne.pdf 2015-05-06 15:52:36 Krasiński Damian
załącznik załącznik nr 1.pdf 2015-05-06 15:53:20 Krasiński Damian
załącznik załącznik nr 2.pdf 2015-05-06 15:53:33 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 3.pdf 2015-05-06 15:54:03 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 06.05.2015 14:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 413