pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-05-06 15:54:41

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


zgodnie z art. 21, ust.2, pkt 23, ppkt d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Fromborku Nr XXXVIII/293/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla obszaru miasta i części obszaru gminy Frombork zamieszcza do publicznej wiadomości opracowanie ekofizjograficzne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla obszaru miasta i części obszaru gminy Frombork.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik ogłoszenie - ekofizjografia studium.pdf 2015-05-06 15:55:13 Krasiński Damian
załącznik opracowanie ekofizjograficzne studium.pdf 2015-05-06 15:55:26 Krasiński Damian
załącznik zał. nr 1.pdf 2015-05-06 15:56:14 Krasiński Damian
załącznik zał. nr 2.pdf 2015-05-06 15:56:27 Krasiński Damian
załącznik zał. nr 3 (1).pdf 2015-05-06 15:57:21 Krasiński Damian
załącznik zał. nr 3 (2).pdf 2015-05-06 15:59:45 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 06.05.2015 14:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 420