pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-05-06 16:00:23

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


zgodnie z art. 21, ust.2, pkt 23, ppkt a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Fromborku uchwały nr XXXVIII/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej zamieszcza do publicznej wiadomości opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik ogłoszenie - ekofizjografia ul. Dworcowa.pdf 2015-05-06 16:00:47 Krasiński Damian
załącznik OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE - TEKST.pdf 2015-05-06 16:01:02 Krasiński Damian
załącznik zał. nr 1.jpg 2015-05-06 16:01:41 Krasiński Damian
załącznik zał. nr 2.pdf 2015-05-06 16:02:07 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 06.05.2015 15:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 419