pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-05-07 08:16:31

Informacja o pozyskaniu środków finansowych w formie dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych oraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego”.


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że Gmina Frombork pozyskała z Ministerstwa Gospodarki środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 11 800,00 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych oraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego”.

Co roku Minister Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Wraz z 349 innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Frombork składała ofertę w bloku nr 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Ze wszystkich ofert Komisja Konkursowa przyznała dotację jedynie 205 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym Gminie Frombork.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie opracowany program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych oraz zostaną przygotowane warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego. Wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową.

W związku z powyższym na terenie Gminy Frombork zostanie przeprowadzona w warunkach terenowych („spis z natury”) inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu technicznego. Osoby prowadzące inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork, który będzie podstawą do ubiegania się w przyszłości o środki finansowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” wpłynie na poprawę warunków ochrony zdrowia i życia ludności, przyniesie korzyści w sferze społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Korzyści uzyskane dzięki uczestnictwu w tym programie to między innymi ograniczenie śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych, a w szczególności raka płuc i międzybłonniaka opłucnej, przedłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych, poprawa wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych oraz wzrost atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich. Podstawową korzyścią ekologiczną będzie stopniowe ograniczanie, a następnie całkowita eliminacja narażenia środowiska na azbest. Narażenie takie powstaje na skutek emisji do powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest oraz ich odpadów, a także na skutek niewłaściwie prowadzonych procesów eksploatacji i usuwania tych wyrobów.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

/-/ Małgorzata Wrońska

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Informacja o pozyskaniu środków finansowych.pdf 2015-05-08 07:31:23 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 07.05.2015 07:16
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2015 07:22
Liczba wyświetleń: 777