pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-05-07 08:24:37

Informacja o prowadzonej na terenie Gminy Frombork inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork w związku z podjętymi działaniami przez Gminę Frombork, w zakresie opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork”, informuje, że na przełomie maja i sierpnia 2015 roku rozpocznie się na terenie Miasta i Gminy Frombork inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu technicznego. Inwentaryzację przeprowadzą w warunkach terenowych („spis z natury”) pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Osoby przeprowadzające inwentaryzację, będą posiadały stosowne upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

W związku z powyższym prosi się właścicieli i zarządców nieruchomości, o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczących ww. inwentaryzacji.

Pan Jan Żółtek pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie będzie przyjmował pod numerem telefonu: 607 922 862, informacje o składowanych elementach zawierających azbest (zdemontowanych z budynków).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu: (55) 244 06 71.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

/-/ Małgorzata Wrońska

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Informacja o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.pdf 2015-05-08 07:32:14 Krasiński Damian
załącznik PLAKAT-INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.pdf 2015-05-10 12:31:27 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 07.05.2015 07:24
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2015 07:25
Liczba wyświetleń: 502