pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2017-02-21 17:13:36

Zadania z zakresu edukacji prawnej


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych, jak również międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Radca prawny przyjmuje mieszkańców Miasta i Gminy Frombork w powyższych sprawach w pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach od 11.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, pokój 16.

Termin przyjęć może zostać zmieniony.

 

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 21.02.2017 16:13
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2019 08:58
Liczba wyświetleń: 445