pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2017-04-03 22:50:18

Obwieszczenie


Na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik RB.602.1.2017.GA - obwieszczenie Program Ochrony Środowiska.pdf 2017-04-03 22:50:39 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Adamowicz
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 03.04.2017 21:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 194