pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2017-08-04 15:11:06

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku”

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/8645Protokół z otwarcia ofert:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/8671Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/8675Zawiadomienie o wynikach postępowania:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/8672Odpowiedzi na pytania:

2017.08.11 - http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/8670Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik KRB.271.1.2017 Samochód OSP Ogłoszenie nr 564526.pdf 2017-08-04 15:13:18 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 SIWZ - samochód OSP Frombork.pdf 2017-08-04 15:13:24 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Załącznik nr 1 – Formularz oferty.doc 2017-08-04 15:13:32 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 2017-08-04 15:13:40 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis oferowanego pojazdu.doc 2017-08-04 15:29:27 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - wzór.doc 2017-08-04 15:29:32 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór .doc 2017-08-04 15:29:36 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw.doc 2017-08-04 15:29:41 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Załącznik nr 7 – Wzór umowy .pdf 2017-08-04 15:29:47 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Pytania - 11.08.2017.pdf 2017-08-11 14:54:39 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Protokół z otwarcia ofert.pdf 2017-08-17 10:11:30 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf 2017-08-21 14:25:45 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.1.2017 Samochód OSP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 2017-08-24 13:58:05 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 04.08.2017 14:11
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2017 12:58
Liczba wyświetleń: 369