pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2018-05-28 12:43:10

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


Ubezpieczenie mienia Gminy Frombork oraz członków Ochotniczych Straży PożarnychOgłoszenie o zamówieniu:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/9278

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Przedmiot główny:

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 66.51.50.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

CPV: 66.51.60.00-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

CPV: 66.51.21.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Część II Zamówienia:

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

Ubezpieczenie assistance

Przedmiot główny:

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 66.51.21.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

CPV: 66.51.41.10-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

CPV: 66.51.61.00-1                        

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

 

Część III Zamówienia:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Przedmiot główny:

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 66.51.21.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.Protokół z otwarcia ofert:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/9339

Załącznik do protokołu - lista obecności:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/9340Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/9341Odpowiedzi na pytania:

2018.06.05 - http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/9311 

 
 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik KRB.271.2.2018 Ubezpieczenie gminy - SIWZ z załącznikami.doc 2018-05-28 12:43:27 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.2.2018 Ubezpieczenie gminy - Ogłoszenie BZP nr 564643.pdf 2018-05-28 12:43:34 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.2.2018 Załącznik nr 6.xls 2018-06-04 09:21:10 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.2.2018 Ubezpieczenie gminy Odpowiedzi na pytania 1.pdf 2018-06-05 14:51:46 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.2.2018 - Protokół otwarcia ofert ubezpieczenie 2018.pdf 2018-06-11 14:43:52 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.2.2018 - Zał. do protokołu - Lista obecności ubezpieczenie 2018.pdf 2018-06-11 14:43:57 Krasiński Damian
załącznik KRB.271.2.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 2018-06-11 20:48:26 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 28.05.2018 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2018 19:49
Liczba wyświetleń: 258