pomniejsz powiększ

 
 

2013-11-12 14:20:59

Abolicja, i co dalej


Uprzejmie informuję, że 22 listopada 2013 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w sali 160, odbędzie się spotkanie skierowane do cudzoziemców posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, wydane w trybie abolicji. więcej...

2013-08-26 12:05:08

Informacja


Nowe opłaty za przedszkola od 1 września 2013 r. więcej...

2013-01-31 10:13:18

Komunikat


W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono następujące ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego więcej...

2012-10-25 08:01:32

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


o upływie terminu okresu nietykalności grobów ziemnych i rezerw opłaconych w roku 1992 i latach wcześniejszych. więcej...

2012-01-10 14:26:06

O g ł o s z e n i e


Burmistrz Miasta i Gminy Fromborku podaje do publicznej wiadomości wykaz przydzielonych w dniu 3 stycznia 2012 roku lokali komunalnych, położonych we Fromborku ul. Osiedle Słoneczne 2f więcej...

1 | 2 |