pomniejsz powiększ

 
 

2010-08-26 08:54:41

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski


Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie - w cyklu 5-letnim (lata 2010-2014) - opracowana pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014". więcej...

2010-07-21 12:07:42

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


zawiadamia w wyłożeniu do publicznego wglądu więcej...

2010-05-25 14:44:04

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu więcej...

2010-03-23 09:13:09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


podaje do publicznej wiadomości informację o planowanej przez Federację Rosyjską budowie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Kaliningradzie. więcej...

2010-03-23 09:11:09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu więcej...

2010-02-12 12:34:09

Zawiadomienie


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „ Tłumaczeń w języku polskim pozwoleń na wykonanie rosyjsko-niemieckiego, podmorskiego gazociągu północnego, udzielonych w Niemczech przez Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii oraz przez Urząd Górniczy". więcej...

2010-02-12 12:33:06

Zawiadomienie


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „ Tłumaczeń w języku polskim pozwoleń na wykonanie rosyjsko-niemieckiego, podmorskiego gazociągu północnego, udzielonych w Finlandii, Szwecji oraz w Danii" więcej...

2010-02-12 12:32:06

Informacja


W związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwoleń na wykonanie rosyjsko-niemieckiego, podmorskiego gazociągu północnego Nord Stream, udzielonych w Finlandii, Szwecji, Danii i w Niemczech przez Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii oraz przez Urząd Górniczy, działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przesyłam w załączeniu informacji o miejscu i możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami. więcej...

1 | 2 |