pomniejsz powiększ

 
 

2018-10-30 09:39:35

O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. więcej...

2018-10-29 07:39:55

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK o sporządzeniu i miejscu udostępnienia spisu wyborców


Na podstawie art. 36 § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Frombork zarządzonych na dzień 04 listopada 2018 r. więcej...

2018-10-22 13:01:29

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku z dnia 22 października 2018 r.


o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku. więcej...

1 |