pomniejsz powiększ

 
 

2019-06-17 16:18:07

OGŁOSZENIE


W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) oraz uchwałami Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. i Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. informuje się zainteresowanych, że od 17 czerwca 2019 r. w godz. 7.30 – 14.00 udostępniony jest do wglądu spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, pokój nr 9. więcej...

2019-06-04 12:33:56

Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych więcej...

1 |