pomniejsz powiększ

 
 

2019-07-11 07:11:53

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH


Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027 ze zm.) informuję,że wybory do Izb Rolniczych odbędą się dnia 28 lipca 2019 roku w godzinach od 8.00 do 18,00 w lokalu wybiorczym, który mieści się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. więcej...

2019-07-08 10:48:24

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 9 z dnia 8 lipca 2019 r.


Komisja Okręgowa nr 9 podaje w porządku alfabetycznym, listę kandydatów na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie braniewskim więcej...

2019-06-17 16:18:07

OGŁOSZENIE


W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) oraz uchwałami Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. i Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. informuje się zainteresowanych, że od 17 czerwca 2019 r. w godz. 7.30 – 14.00 udostępniony jest do wglądu spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, pokój nr 9. więcej...

2019-06-04 12:33:56

Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych więcej...

1 |