pomniejsz powiększ

 
 

2019-06-11 12:40:33

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW na kadencję 2020-2024


W związku z tym, że z dniem 3l grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się do Rady Miejskiej we Fromborku o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - do Sądu Okręgowego w Elblągu - 6 ławników, - do Sądu Rejonowego w Braniewie -1 ławnika. więcej...

1 |