pomniejsz powiększ

 
 

2019-09-17 16:26:47

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 16 września 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Frombork obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje o terminach na dokonanie dodatkowych zgłoszeń oraz losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych więcej...

2019-09-13 11:31:14

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 13 września 2019 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. więcej...

2019-08-27 10:04:56

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 26 sierpnia 2019 roku


OKW w Elblągu podaje do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach więcej...

2019-08-27 10:02:57

Kalendarz Wyborczy


więcej...

1 |