pomniejsz powiększ

 
 

2013-12-12 12:55:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku więcej...

2013-11-26 13:35:09

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z uzbrojeniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych więcej...

2013-11-18 18:25:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Frombork - 2 PRZETARG więcej...

2013-09-25 13:26:27

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Zagospodarowanie Nabrzeża Portowego we Fromborku z Placem zabaw” - 2 PRZETARG więcej...

2013-08-20 14:15:32

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


„Zagospodarowanie Nabrzeża Portowego we Fromborku z Placem zabaw” więcej...

2013-07-02 13:33:23

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


REMONT DACHU CERAMICZNEGO ORAZ REWITALIZACJA ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. BŁOTNEJ 2 WE FROMBORKU - 2 PRZETARG więcej...

2013-06-25 11:26:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie remontów kotłów K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku więcej...

2013-06-18 12:08:10

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


Dostarczenie i postawienie pojemników do segregacji odpadów na terenie miasta i gminy Frombork. więcej...

2013-06-11 14:23:30

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


REMONT DACHU CERAMICZNEGO ORAZ REWITALIZACJA ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. BŁOTNEJ 2 WE FROMBORKU więcej...

2013-05-28 15:22:55

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Frombork. więcej...

2013-05-16 09:15:10

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 T, ZE SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ I PRZEWOZU 7 OSÓB NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA I GMINY FROMBORK więcej...

2013-05-16 09:07:22

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie placu rekreacyjnego w Narusie” więcej...

2013-04-03 12:14:41

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Przedmiotem zamówienia jest wykonania na rzecz Zamawiającego Indywidualnych Profili Edukacyjno-Zawodowych oraz przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi konsultacji indywidualnych w okresie od 22 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku dla 58 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół we Fromborku. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Postępowanie prowadzone jest jako całość. więcej...

1 | 2 |