pomniejsz powiększ

 
 

2018-09-26 14:59:12

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia15 listopada 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku nieruchomości rolne stanowiące własność Miasta i Gminy Frombork oznaczone jako działki o numerach 43/1 i 43/2 o ogólnej powierzchni 1,4300 ha, obręb 5 miasta Fromborka posiadającej klasę gruntów RIVa, RIVb, RV i N dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00017342. więcej...

2018-06-01 09:00:22

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 15 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku części budynku użytkowego murowanego o numerze 2 składającego się z jednego pomieszczenia posiadającego powierzchnię użytkową wynoszącą 828,50 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe związane z produkcją rolną więcej...

2017-08-10 09:09:01

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 15 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku gruntu położonego na działce o numerze 30 o powierzchni 456,00 m2, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Mickiewicza posiadającej księgę wieczystą nr EL1B/00014657/1 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. więcej...

2017-02-10 12:45:37

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 31 marca 2020 roku parkingu położonego na działce o numerze 101/3, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Kopernika. więcej...

2017-02-10 12:44:36

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku gruntu położonego na części działki o numerze 24 o powierzchni 410 m2, obręb nr 2 miasta Fromborka przy ulicy Błotnej posiadającej księgę wieczystą nr EL1B/00033914 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. więcej...

2016-09-14 10:50:58

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 20 października 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku nieruchomości rolnej stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej jako część działki o numerze 4 o powierzchni 0,4300 ha, obręb 10 miasta Fromborka posiadającej klasę gruntów RIVa dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00015653. więcej...

2016-09-14 10:49:20

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku nieruchomości rolnej stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej jako część działki o numerze 4 o powierzchni 0,4300 ha, obręb 10 miasta Fromborka posiadającej klasę gruntów RIVa. więcej...

2016-03-03 09:03:34

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 7 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Frombork oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka o numerze 65 o powierzchni 0,1336 ha, obręb 6 miasta Fromborka. więcej...

2015-09-07 11:49:26

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 15 października 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku nieruchomości rolnej stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej jako część działki o numerze 12/32 o powierzchni 0,4800 ha, obręb 7 miasta Fromborka posiadającej klasę gruntów RIVa. więcej...

2015-04-23 08:53:58

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku gruntu położonego na części działek o numerach 274/2 i 274/5, obręb nr 6 miasta Fromborka (w pobliżu betonowego mola spacerowego) z przeznaczeniem na usytuowanie czterech oddzielnych i przenośnych punktów handlowo- gastronomicznych o powierzchni po 35,00 m2 każdy. więcej...

2014-07-30 13:50:39

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31 marca 2017 roku nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 138 o powierzchni 38,06 ha i 140/1 o powierzchni 8,75 ha, razem grunty o powierzchni 46,81 ha położone w obrębie Krzyżewo ,gmina Frombork z przeznaczeniem ich na pozysk trzciny. więcej...

2014-07-30 13:48:37

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 15 września 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku nieruchomości rolnej stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej jako część działki o numerze 12/32 o powierzchni 0,9500 ha, obręb 7 miasta Fromborka posiadającej klasę gruntów RIIIb o powierzchni 0,4000 ha i RIVa o powierzchni 0,5500 ha. więcej...

2014-04-22 07:53:53

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 14 maja 2017 roku segmentu gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 18,00 m² zlokalizowanego w budynku gospodarczym na działce nr 116 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Polnej z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze. więcej...

2014-04-22 07:52:28

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 14 maja 2017 roku segmentu gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 19,00 m² zlokalizowanego w budynku gospodarczym na działce nr 40/3 obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Mickiewicza z przeznaczeniem na garaż. więcej...

2014-03-20 09:02:37

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2017 roku parkingu położonego na działce nr 101/3, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Kopernika. więcej...

2013-03-06 14:06:44

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni na biomasę o mocy cieplnej 6,5 MW o powierzchni użytkowej wynoszącej 1240,3 m2, w tym części będącej kotłownią o powierzchni użytkowej 388,99 m2 i część magazynowej o powierzchni użytkowej 851,31 m2 oraz gruntu z przeznaczeniem na plac składowy o powierzchni 0,2400 ha położonej na działce o numerze 17/2, obręb 10 miasta Fromborka posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr EL1B/00034521/5 w Sądzie Rejonowym w Braniewie wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi zlokalizowanymi na terenie miasta Fromborka oraz sprzętem mechanicznym stanowiącym ciągniki MTZ 82 A o numerze rejestracyjnym NBR C 227 i MTZ 80 o numerze rejestracyjnym NBR C 228, ładowacz samobieżny teleskopowy JCB 530-70, o numerze silnika 877065 D, numerze podwozia SLP 53000WE0771771/ i dwie przyczepy o numerach NBR P 178 i NBR P 179. więcej...

2013-02-01 07:24:55

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 15 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku budynku użytkowego murowanego o numerze 5 posiadającego powierzchnię użytkową wynoszącej 495,90 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe lub oborę. więcej...

2013-01-29 14:48:32

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


przetarg pisemny nieograniczony na administrowanie na okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2016 roku nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariatami, kasą oraz urządzeniami położonymi na działce nr 6/8 w obrębie nr 3 miasta Fromborka więcej...

2012-06-04 10:41:35

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na rzecz jednego dzierżawcy na okres od dnia 15 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku nieruchomości rolnych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerze 7/1 o powierzchni 0,4571 ha i 7/2 o powierzchni 0,7173 ha, obręb 10 miasta Fromborka posiadających klasę gruntów RIIIB o powierzchni 0,6940 ha , PsIV o powierzchni 0,4356 ha i rowy o powierzchni 0,0448 ha więcej...

2012-06-04 10:40:50

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 15 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku nieruchomość rolną stanowiącą własność Miasta i Gminy Frombork oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka o numerze 27 o powierzchni 0,7817ha, obręb 8 miasta Fromborka posiadających klasę gruntów R IVa o powierzchni 0,1461 ha i R IV b o powierzchni 0,6356 ha. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |