pomniejsz powiększ

 
 

2018-01-22 14:12:29

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 39 na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 2/21 w miejscowości Wielkie Wierzno, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork. więcej...

2017-10-25 15:24:42

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 39 na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 2/21 w miejscowości Wielkie Wierzno, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork. Lokal mieszkalny jest własnością Miasta i Gminy Frombork, nie jest więcej...

2017-07-24 12:41:25

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 39 na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 2/21 w miejscowości Wielkie Wierzno, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork. więcej...

2017-05-09 13:53:30

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 39 na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 2/21 w miejscowości Wielkie Wierzno, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork. więcej...

2017-02-10 13:06:17

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza piaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 24/2 i 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej dla których w Sądzie Rejonowym w Braniewie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste o numerach EL1B/00025306/6 i EL1B/00032030/2. więcej...

2017-02-10 13:05:36

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 88 o powierzchni 0,0300 ha, obręb Jędrychowo, gmina Frombork. więcej...

2016-09-14 10:53:53

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 24/2 i 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej dla których w Sądzie Rejonowym w Braniewie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste o numerach EL1B/00025306/6 i EL1B/00032030/2. więcej...

2016-09-14 10:53:04

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 35 o powierzchni 0,0100 ha, obręb Krzywiec, gmina Frombork. więcej...

2016-09-14 10:52:18

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 88 o powierzchni 0,0300 ha, obręb Jędrychowo, gmina Frombork. więcej...

2016-04-15 07:50:26

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 88 o powierzchni 0,0300 ha, obręb Jędrychowo, gmina Frombork. więcej...

2016-04-15 07:49:31

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 24/2 i 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej dla których w Sądzie Rejonowym w Braniewie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste o numerach EL1B/00025306/6 i EL1B/00032030/2. więcej...

2016-04-15 07:48:37

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 120/2 o powierzchni 0,0004 ha i 123/4 o powierzchni 0,0224 ha, obręb nr 6 miasta Fromborka. więcej...

2016-04-15 07:47:00

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 składającego się z jednego pomieszczenia użytkowego o powierzchni 16,87 m2 położonego na poddaszu w budynku na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 62/1, obręb Jędrychowo, w miejscowości Jędrychowo, gmina Frombork. więcej...

2015-10-09 08:26:24

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w stanie surowym zamkniętym położonego w budynku na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 141/3, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej. więcej...

2015-10-09 08:24:14

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 24/2 i 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej dla których w Sądzie Rejonowym w Braniewie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste o numerach EL1B/00025306/6 i EL1B/00032030/2. więcej...

2015-08-04 11:35:17

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w stanie surowym zamkniętym położonego w budynku na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 141/3, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej. więcej...

2015-07-01 12:03:17

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 24/2 i 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej dla których w Sądzie Rejonowym w Braniewie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste o numerach EL1B/00025306/6 i EL1B/00032030/2. więcej...

2015-02-19 12:36:43

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 116 o powierzchni 0,0200 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka. więcej...

2015-02-19 12:35:54

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 114 o powierzchni 0,0239 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka. więcej...

2014-12-01 11:07:25

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 114 o powierzchni 0,0239 ha i 116 o powierzchni 0,0200 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |