pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-05-16 13:00:23

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Zakup sprzętu, oprogramowania, EOD, e-usług oraz ich wdrożenie i uruchomienie wraz z analizą przedwdrożeniową w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” realizowanego zgodnie z umową nr: UDA-RPWM.07.02.01-28-004/13-00, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 7.2.1 RPO WiM”

 Ogłoszenie o zamówieniu:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/3341


Ogłoszenie o zmianie zamówienia:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/3389
 
UWAGA!!!
Zmianie ogłoszenia uległ termin składania ofert:  z 27 maja 2014 roku godz: 12:00 do 30 maja 2014 roku godz. 10:00 oraz treść załącznika nr 7 do SIWZ, w którym dodano opis modułu USC. Poprawiony plik załącznika nosi nazwę: 2014.05.23 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 7 SIWZ Frombork-zmiana.doc

UWAGA!!!


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/3473


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/3505


Odpowiedzi na pytania:

2014.05.21 - Odpowiedzi
2014.05.23 - Odpowiedzi
2014.05.28 - OdpowiedziZałączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:00:59 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 1 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:01:13 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 1a SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:02:21 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 2 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:02:35 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 3 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:03:42 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 3a SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:04:18 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 4 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:04:37 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 5 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:05:16 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 6 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:05:31 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 7 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:05:57 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 8 SIWZ Frombork.doc 2014-05-16 13:06:16 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.16 - GP.271.3.2014 - Ogłoszenie o zamówieniu.doc 2014-05-16 13:07:06 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.21 - GP.271.3.2014 - Odpowiedzi na pytania.pdf 2014-05-21 14:26:22 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.23 - GP.271.3.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2014-05-23 14:08:30 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.23 - GP.271.3.2014 - eUsługi Zal nr 7 SIWZ Frombork-zmiana.doc 2014-05-23 14:09:38 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.23 - GP.271.3.2014 - Odpowiedzi na pytania.pdf 2014-05-23 14:43:31 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.27 - GP.271.3.2014 -Zmiana terminu otwarcia ofert.pdf 2014-05-27 09:46:37 Krasiński Damian
załącznik 2014.05.28 - GP.271.3.2014 - Odpowiedzi na pytania.pdf 2014-05-28 10:11:46 Krasiński Damian
załącznik 2014.06.17 - GP.271.3.2014 - Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf 2014-06-18 12:41:23 Krasiński Damian
załącznik 2014.06.27 - GP.271.3.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 2014-06-27 17:03:37 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 16.05.2014 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2014 16:04
Liczba wyświetleń: 1200