pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2010-02-11 13:26:44

Urząd Stanu Cywilnego


!!! INFORMACJA !!!


Uprzejmie informuję, że od dnia 21 stycznia (piątek) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA uruchomiło stronę internetową, na której publikowane będą informacje związane z wymianą dowodów osobistych na nowe dokumenty tożsamości zwierające podpis elektroniczny.

Strona internetową zawierająca informacje na temat projektu pl ID uruchomiona została pod adresem www.mojdowod.pl

Strona zawiera istotne informacje dotyczące funkcjonalności elektronicznej nowego dowodu tożsamości oraz wskazuje korzysci płynące z posługiwania się zawartym w dowodzie podpisem elektronicznym. 


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Podanie o wydanie 3 egz. odpisów aktu urodzenia i zgonu załącznik Wniosek o odpisy.doc 2010-02-11 13:28:21 Krasiński Damian
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa załącznik 3.doc 2010-02-11 13:28:52 Krasiński Damian
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego załącznik 9.doc 2010-02-11 13:30:22 Krasiński Damian
Podanie o wydanie odpisów skróconych: urodzenia, małżeństwa, zgonu załącznik Wniosek o odpis.doc 2010-02-11 13:30:45 Krasiński Damian
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej załącznik 10.doc 2010-02-11 13:30:58 Krasiński Damian
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku załącznik 11.doc 2010-02-11 13:31:14 Krasiński Damian
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego załącznik 12.doc 2010-02-11 13:31:28 Krasiński Damian
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą załącznik 13.doc 2010-02-11 13:31:46 Krasiński Damian
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa załącznik 14.doc 2010-02-11 13:32:03 Krasiński Damian
Wymeldowanie z pobytu stałego załącznik 17.doc 2010-02-11 13:32:18 Krasiński Damian
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców załącznik 18.doc 2010-02-11 13:32:37 Krasiński Damian
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) załącznik 19.doc 2010-02-11 13:32:53 Krasiński Damian
Zameldowanie na pobyt stały załącznik 20.doc 2010-02-11 13:33:16 Krasiński Damian
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC załącznik 21.doc 2010-02-11 13:33:32 Krasiński Damian
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej załącznik 16.doc 2010-02-11 13:33:47 Krasiński Damian
Sporządzenie aktu urodzenia załącznik 1.doc 2014-06-03 08:25:26 Krasiński Damian
Sporządzenie aktu zgonu załącznik 2.doc 2014-06-03 08:25:34 Krasiński Damian
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy załącznik 5.docx 2017-11-09 08:57:48 Krasiński Damian
Wymiana i utrata dowodu osobistego załącznik 6.docx 2017-11-09 08:58:20 Krasiński Damian
Wniosek o wydanie dowodu osobistego załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf 2017-11-09 08:58:56 Krasiński Damian
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - elektroniczny załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego-elektroniczny.pdf 2017-11-09 08:59:11 Krasiński Damian
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego załącznik 7.docx 2017-11-09 08:59:19 Krasiński Damian
Wniosek o zaświadczenie z akt dowodów osobistych załącznik Wniosek o zaświadczenie z akt dowodów osobistych.docx 2017-11-09 08:59:29 Krasiński Damian
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych załącznik Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych.docx 2017-11-09 08:59:38 Krasiński Damian
Pełnomocnictwo do wniosku o zaświadczenie z akt dowodów osobistych załącznik Pełnomocnictwo do wniosku o zaświadczenie z akt dowodów osobistych .docx 2017-11-09 08:59:46 Krasiński Damian
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 20 załącznik Klauzula informacyjna USC.pdf 2018-06-20 09:11:41 Krasiński Damian
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) załącznik Klauzula informacyjna dowody osobiste.pdf 2018-06-20 09:12:34 Krasiński Damian
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) załącznik Klauzula informacyjna ewidencja ludności.pdf 2018-06-20 09:12:49 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Barbara Chomacka
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 11.02.2010 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2011 10:37
Liczba wyświetleń: 2044