pomniejsz powiększ

 
 

2014-02-03 12:04:56

UCHWAŁA Nr XXXVIII/301/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 stycznia 2014r.


w sprawie zmian w wieloletnim programie współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016 więcej...

2014-01-13 14:35:20

UCHWAŁA Nr XXXV/282/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016 więcej...

2013-12-11 16:35:30

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016 więcej...

2013-12-11 16:33:38

ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia 2013 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2013-10-21 14:57:13

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016 więcej...

2013-06-05 08:11:16

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 04 marca 2013 roku


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2013 roku więcej...

2013-06-05 08:06:59

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 lutego 2013 roku


w sprawie powołania na 2013 rok Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2013-06-05 08:06:14

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 stycznia 2013 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2013 roku więcej...

2012-11-13 14:09:33

OGŁOSZENIE


Programowanie przyszłej perspektywy finansowej funduszy unijnych 2014-2020 więcej...

2012-11-05 07:41:44

ZAPROSZENIE


na doradztwo z zakresu księgowości w organizacji pozarządowej więcej...

2012-10-22 14:30:48

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY FROMBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013 więcej...

2012-10-18 12:58:15

ZAPROSZENIE


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu braniewskiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości działań podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych w regionie. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przybycie w dniu 29 października o godz.16:00 do Urzędu Miasta Braniewa więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |