pomniejsz powiększ

 
 

2011-10-07 12:27:25

FORMULARZ KONSULTACJI


„Programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” więcej...

2011-10-07 12:26:52

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY FROMBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012 więcej...

2011-10-07 12:26:06

ZARZĄDZENIE NR 61/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. więcej...

2011-01-05 16:06:25

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Frombork w ramach inicjatywy lokalnej więcej...

2011-01-05 16:05:32

UCHWAŁA NR III/9/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 więcej...

2011-01-04 10:34:55

Protokół


z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Frombork w ramach inicjatywy lokalnej. więcej...

2011-01-04 10:34:16

Protokół


z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. więcej...

2010-12-14 11:01:26

UCHWAŁA NR XLVI/297/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 listopada 2010 r.


w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |