pomniejsz powiększ

 
 

2015-08-19 15:15:11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku” więcej...

2015-07-28 13:02:21

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2015-07-23 13:25:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2015-04-20 13:51:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


„Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2015 roku” więcej...

2014-12-03 11:38:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na usługi w zakresie obsługi prawnej więcej...

2014-12-03 11:37:26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” więcej...

2014-11-10 12:12:06

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” więcej...

2014-07-16 12:59:59

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 więcej...

2014-07-16 12:58:01

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na materiały promocyjne w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” zgodnie z umową nr UDA-RPWM.06.01.01-28-001/13-00. więcej...

2014-05-21 14:22:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie legalizacji na okres minimum 5 lat liczników ciepła znajdujących się w węzłach ciepłowniczych na terenie miasta Fromborka będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku. więcej...

2014-04-25 14:43:12

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie wiaty rekreacyjnej w Bogdanach, gmina Frombork. więcej...

2014-03-21 13:42:08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków logopedy w ramach projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:41:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków psychologa w ramach projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:40:47

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z j. angielskiego w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:39:43

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:38:56

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji koordynatora projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-01-10 12:54:28

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE


na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |