pomniejsz powiększ

 
 

2018-05-11 11:51:50

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


„Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2018 roku” więcej...

2018-04-20 19:17:09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu dróg gminnych w Drewnowie, gmina Frombork. więcej...

2018-04-18 14:37:56

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2017-11-17 14:23:33

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym polegającym na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16. więcej...

2017-10-10 13:55:44

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2017-05-25 11:24:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską – postępowanie drugie. więcej...

2017-05-09 15:03:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30 000 euro na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Frombork oraz związanej z tym zmiany SUiKZP dla miasta Frombork. więcej...

2017-04-28 15:37:54

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską. więcej...

2017-04-28 14:54:36

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork więcej...

2017-04-13 13:08:47

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu drogi gminnej w Jędrychowie, gmina Frombork. więcej...

2017-03-24 15:00:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2017-03-21 12:03:37

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


„Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2017 roku” więcej...

2016-10-28 14:03:39

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie powiększenia bram wjazdowych w Remizie OSP Frombork więcej...

2016-05-23 11:04:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku wraz z aktualizacją audytu energetycznego obiektu więcej...

2016-03-16 08:42:15

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2016-02-26 13:20:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork więcej...

2015-12-23 16:44:41

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej więcej...

2015-11-10 14:52:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2015-11-02 14:39:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zmniejszony zakres robót na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork. więcej...

2015-10-20 12:10:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |