pomniejsz powiększ

 
 

2017-03-21 12:03:37

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


„Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2017 roku” więcej...

2016-10-28 14:03:39

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie powiększenia bram wjazdowych w Remizie OSP Frombork więcej...

2016-05-23 11:04:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku wraz z aktualizacją audytu energetycznego obiektu więcej...

2016-03-16 08:42:15

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2016-02-26 13:20:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork więcej...

2015-12-23 16:44:41

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej więcej...

2015-11-10 14:52:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2015-11-02 14:39:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zmniejszony zakres robót na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork. więcej...

2015-10-20 12:10:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Baranówce, gmina Frombork. więcej...

2015-08-19 15:15:11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku” więcej...

2015-07-28 13:02:21

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2015-07-23 13:25:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

2015-04-20 13:51:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


„Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Frombork, gmina Frombork w 2015 roku” więcej...

2014-12-03 11:38:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na usługi w zakresie obsługi prawnej więcej...

2014-12-03 11:37:26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” więcej...

2014-11-10 12:12:06

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” więcej...

2014-07-16 12:59:59

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 więcej...

2014-07-16 12:58:01

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na materiały promocyjne w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” zgodnie z umową nr UDA-RPWM.06.01.01-28-001/13-00. więcej...

2014-05-21 14:22:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie legalizacji na okres minimum 5 lat liczników ciepła znajdujących się w węzłach ciepłowniczych na terenie miasta Fromborka będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku. więcej...

1 | 2 | 3 |