pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2018-03-30 10:25:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o. o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa z dnia 20 marca 2018 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Frombork III” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krzyżewo, działki nr 2 i 170/1 w obrębie ewidencyjnym Krzyżewo, gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 20.03.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf 2018-03-30 10:26:21 Krasiński Damian
załącznik 20.03.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf 2018-03-30 10:27:03 Krasiński Damian
załącznik 23.03.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf 2018-03-30 10:27:16 Krasiński Damian
załącznik 04.05.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 7. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ.pdf 2018-05-29 09:48:35 Krasiński Damian
załącznik 04.05.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 8. Postanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf 2018-05-29 09:48:58 Krasiński Damian
załącznik 05.04.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 4. Opinia sanitarna.pdf 2018-05-29 09:49:18 Krasiński Damian
załącznik 09.04.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 5. Opinia RDOŚ.pdf 2018-05-29 09:49:33 Krasiński Damian
załącznik 16.04.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 6. Opinia PGW.pdf 2018-05-29 09:49:51 Krasiński Damian
załącznik 21.05.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 9. Raport oddziaływania na środowisko.pdf 2018-05-29 09:50:42 Krasiński Damian
załącznik 21.05.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 10. Postanowienie o wznowieniu postępowania.pdf 2018-05-29 09:51:02 Krasiński Damian
załącznik 21.05.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 11. Zawiadomienie o wznowieniu postępowania.pdf 2018-05-29 09:51:28 Krasiński Damian
załącznik 19.06.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 12. Uzgodnienie RDOŚ.pdf 2018-07-09 14:16:00 Krasiński Damian
załącznik 28.06.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 13. Opinia sanitarna.pdf 2018-07-09 14:16:13 Krasiński Damian
załącznik 05.07.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf 2018-07-09 14:16:28 Krasiński Damian
załącznik 06.07.2018 - RB.6220.3.2018.GA - 15. Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf 2018-07-09 14:16:35 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Adamowicz
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 30.03.2018 09:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 139