pomniejsz powiększ

 
 

2012-01-04 09:10:10

Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ogłasza:


otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2011-05-11 13:49:03

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań gminy na 2011r. więcej...

2011-03-07 14:31:08

Ogłoszenie o konkursie


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2011 roku. więcej...

1 |