pomniejsz powiększ

 
 

2013-02-28 09:56:43

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 lutego 2013 roku


w sprawie powołania na 2013 rok Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

1 |