pomniejsz powiększ

 
 

2018-02-06 15:23:39

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 lutego 2018 roku


w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2017-05-11 12:16:48

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 maja 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-03-20 14:33:13

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 lutego 2017 roku


w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i owolontariacie więcej...

2017-01-30 16:08:46

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2016-03-01 14:51:42

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2016 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2016-01-21 09:17:33

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 stycznia 2016 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2016 roku więcej...

2015-02-19 13:04:11

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 lutego 2015 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2015-01-13 14:16:05

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2015 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2015 roku więcej...

2014-01-13 14:48:38

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku


w sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2014-01-13 14:47:48

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2014 roku więcej...

1 |