pomniejsz powiększ

 
 

2018-10-22 13:01:29

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku z dnia 22 października 2018 r.


o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku. więcej...

2018-10-12 13:30:54

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Frombork w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą nr 4, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork - obwód odrębny więcej...

2018-10-12 13:25:08

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników w obwodzie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, Ul. Mynarska 5a, 14-530 Frombork, Sala Konferencyjna w dniu 15 października 2018 roku o godzinie 14:00 więcej...

2018-10-11 12:46:31

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 28 września 2018 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Frombork więcej...

2018-10-09 11:21:51

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 9 października 2018 r.


W dniu 11.10.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - Nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - Nr 4 więcej...

2018-10-02 13:35:12

INFORMACJA


W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku można zgłaszać kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej do dnia 5 października 2018 roku. więcej...

2018-10-02 12:15:16

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 2 października 2018 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-10-02 09:32:03

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 28 września 2018 r.


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku więcej...

2018-10-01 14:53:48

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców więcej...

1 | 2 |