pomniejsz powiększ

 
 

2017-10-10 14:11:44

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie gminy Frombork na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres dalszych trzech lat


Nieruchomości stanowią nieużytki, wody i rowy. Nieruchomości położone są pomiędzy rzeką Narusa i miejscowością Święty Kamień z przeznaczeniem na pozysk trzciny więcej...

2017-10-10 14:10:43

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki 106/2, obręb Biedkowo, gmina Fromborka posiadającą księgę wieczystą Nr EL1B/00017132, gruntowa położona w miejscowości Biedkowo Osada przy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 10 z przeznaczeniem na na ogródek przydomowy. więcej...

2017-07-24 12:38:49

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na terenie miasta Fromborka.


Działka gruntowa położona w Fromborku przy ulicy Mickiewicza z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2017-06-13 13:31:57

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.


Gruntowa usytuowana w sąsiedztwie obiektu budowlanego stanowiącego garaże z przeznaczeniem Na plac składowy do składowania drewna opałowego. więcej...

2017-06-09 10:06:04

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia: a) gospodarcze: nr 1, 3 i 5 o pow.9 m2, nr 6 o pow. 16 m2 b) garaże: : nr 2 i nr 4 o pow.16 m2 więcej...

2017-06-09 10:05:28

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 1,3, 5 i 7 , o powierzchni 11 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rynek 4 b więcej...

2017-06-09 10:04:36

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 1,3, 4 o powierzchni 11 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rynek 4 a więcej...

2017-06-09 10:03:43

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia gospodarcze: nr 1, nr 2 i nr 3 o powierzchni 9 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rybacka 9 więcej...

2017-06-09 10:02:55

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze nr 3 w budynku użytkowym 3 segmentowym przy ul. Polnej 2 o powierzchni użytkowej 16 m2 więcej...

2017-06-09 10:00:19

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia użytkowe: 1)garaże: nr 1, nr 5 po18 m2 2)pomieszczenie gosp.: nr 2 i nr 3 po. 18 m2 wszystkie położone przy ulicy Mickiewicza 15 we Fromborku więcej...

2017-06-09 09:59:29

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia gospodarcze: nr 1 i nr 4 o powierzchni po 18 m2 każde w budynku użytkowym przy ul. Mickiewicza 13 więcej...

2017-06-09 09:58:36

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia użytkowe : nr 7 o powierzchni 19 m2 i nr 2 – o powierzchni16 m2 garaże w budynku użytkowym przy ul. Mickiewicza 2,4,6 każdy więcej...

2017-06-09 09:58:06

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu


Pomieszczenia gospodarcze: nr 3, nr 4 i nr 6 o pow. 18m2 ; garaże: nr 1,nr 5 w budynku użytkowym przy ul. Mickiewicza 12 o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

2017-06-09 09:56:53

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz użytkowników


Pomieszczenia użytkowe: nr 1 i nr 2 – garaże; nr 4- pomieszcz. gospodarcze w segmencie przy ul. Kościelnej 4 o powierzchni użytk. po 18,50 m2 każdy. więcej...

2017-06-09 09:56:00

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnego użytkownika


Pomieszczenie gospodarcze: nr 1 i 3 po 17,50m2 i nr 2 garaż 24 m 2 położone w bud. użytkowym przy ulicy Kopernika 13,15 we Fromborku więcej...

2017-06-09 09:54:32

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 1 4 i 5 po 17m 2 i nr 2 garaż 17m 2 położone w bud. użytkowym przy ulicy Kopernika 13,15 we Fromborku więcej...

2017-04-12 14:47:18

WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2027 roku nieruchomość zabudowaną składającą się z budynku kotłowni na biomasę o mocy cieplnej 6,5 MW wraz z urządzeniami o powierzchni użytkowej wynoszącej 1240,3 m2, w tym części będącej kotłownią o powierzchni użytkowej 388,99 m2 i części magazynowej o powierzchni użytkowej 851,31 m2 oraz gruntu z przeznaczeniem na plac składowy o powierzchni 0,2400 ha położonych na działce nr 17/2, obręb 10 miasta Fromborka posiadającej księgę wieczystą nr EL1B/00034521/5 w Sądzie Rejonowym w Braniewie wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi zlokalizowanymi na terenie miasta Fromborka oraz sprzętem mechanicznym w postaci ładowacza samobieżnego teleskopowego JCB 530-70 (numer silnika 877065 D , numer podwozia SLP 53000WE0771771) oraz dwóch przyczep NBR P 178 i NBR P 179. więcej...

2017-04-12 14:46:28

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Fromborka.


Część działki nr 274/1, obręb nr 6 miasta Fromborka, EL1B/00018531 oraz część działki nr 274/1, obręb nr 6 miasta Fromborka, EL1B/00018531 z przeznaczeniem na plac składowy do przechowywania łodzi rybackich. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |