pomniejsz powiększ

 
 

2015-11-30 13:38:43

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu


Część działki o numerze 65, obręb nr 6 miasta Fromborka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2015-10-15 11:03:59

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Z przeznaczeniem na usytuowanie reklam, zabudowanie pawilonem handlowym, na działalność gastronomiczną więcej...

2015-10-15 11:01:55

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Pomieszczenia użytkowe z przeznaczeniem na cele magazynowe i garażowe więcej...

2015-10-13 08:32:00

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu


Pomieszczenie gospodarcze nr 2 w budynku użytkowym przy ul. Ogrodowej o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

2015-10-13 08:31:28

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu


Pomieszczenia użytkowe : nr 2 stanowiące pomieszczenie gospodarcze, w budynku użytkowym przy ul. Mickiewicza 12 o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

2015-10-13 08:30:36

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 5 17,00m2 położone w budynku użytkowym o przy ulicy Kopernika 15 we Fromborku więcej...

2015-10-09 08:34:26

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Zabudowana częścią budynku mieszkalnego – gankiem, którego właścicielem jest osoba fizyczna (Część działki nr 15, obręb nr 4 miasta Fromborka) więcej...

2015-09-29 14:36:50

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Działka nr 94/4, obręb nr 4 miasta Fromborka więcej...

2015-07-24 10:39:04

WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku nieruchomość zabudowaną składającą się z budynku kotłowni na biomasę o mocy cieplnej 6,5 MW wraz z urządzeniami o powierzchni użytkowej wynoszącej 1240,3 m2, w tym części będącej kotłownią o powierzchni użytkowej 388,99 m2 i część magazynowej o powierzchni użytkowej 851,31 m2 oraz gruntu z przeznaczeniem na plac składowy o powierzchni 0,2400 ha położonych na działce nr 17/2, obręb 10 miasta Fromborka posiadającej księgę wieczystą nr EL1B/00034521/5 w Sądzie Rejonowym w Braniewie wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi zlokalizowanymi na terenie miasta Fromborka oraz sprzętem mechanicznym stanowiącym ciągniki MTZ 82 A numer rejestracyjny NBR C 227 i MTZ 80 numer rejestracyjny NBR C 228, ładowacz samobieżny teleskopowy JCB 530-70 (numer silnika 877065 D , numer podwozia SLP 53000WE0771771) oraz dwie przyczepy NBR P 178 i NBR P 179. więcej...

2015-07-24 10:36:34

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej


Część działek - nr 40/3, obręb 4 Frombork przy ulicy Mickiewicza , - nr 142, obręb 4 Frombork przy ulicy Kopernika, - nr 123/1 , obręb 6 Frombork przy ulicy ZHP, - nr 40/1 i 43/1, obręb 7 Frombork, - nr 270, obręb 6 Frombork przy ulicy Sadowej , - nr 123/6 w miejscowości Nowe Sadłuki, obręb Wielkie Wierzno, - nr 100/37 w miejscowości Biedkowo Osada, obręb Biedkowo, - nr 146/7 w miejscowości Narusa, obręb Krzyżewo więcej...

2015-07-01 12:02:13

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki o numerze 24 , obręb nr 2 miasta Fromborka więcej...

2015-07-01 12:01:19

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki 87/16 , obręb nr 7 miasta Fromborka więcej...

2015-05-20 12:04:10

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej


Część działek nr 40/3,obręb nr 4 miasta Fromborka, nr 123/1,obręb nr 6 miasta Fromborka, nr 26/1 i 39, obręb nr 7 miasta Fromborka więcej...

2015-03-27 10:26:21

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze przetargu.


Część działek o numerach 274/2 i 274/5 , obręb nr 6 miasta Fromborka więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |