pomniejsz powiększ

 
 

2014-03-24 13:30:16

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Pomieszczenie użytkowe nr 2– położone w budynku gospodarczym przy ul. Polna 2 we Fromborku o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

2014-03-24 13:29:34

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Pomieszczenie użytkowe nr 8 – garaż w segmencie przy ul.Mickiewicza we Fromborku o powierzchni użytkowej 19 m2 więcej...

2014-03-24 13:28:22

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz użytkowników


Pomieszczenie użytkowe nr 4 – garaż w segmencie przy ul.Mickiewicza o powierzchni użytkowej 19 m2 więcej...

2014-03-24 13:27:05

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz użytkowników


Pomieszczenia użytkowe nr 1,nr 2 – garaże w segmencie przy ul. Kościelnej o powierzchni użytkowej po 19 m2 więcej...

2014-01-23 08:01:34

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork przeznaczonych do dzierżawy


Ogródki przydomowe na działkach: Część działki nr 4, obręb nr 10 miasta Fromborka oraz część działki nr 24, obręb nr 2 miasta Fromborka więcej...

2014-01-14 09:04:42

W Y K A Z nieruchomości stanowiącej parking przeznaczonej do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.


B u r m i s t r z M i a s t a i G m i n y F r o m b o r k podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy na okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2017 roku parking położony w obrębie nr 6 miasta Fromborka na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 101/3 przy ulicy Kopernika. więcej...

2013-12-02 07:40:27

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork przeznaczonych do dzierżawy


Ogrody przydomowe położone na działkach: część działki nr 94/4, obręb nr 4 miasta Fromborka, działka nr 30, obręb nr 4 miasta Fromborka więcej...

2013-08-09 10:07:15

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na terenie gminy Frombork


Część działki nr 106/2, obręb Biedkowo, gmina Frombork więcej...

2013-07-11 09:50:55

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej


Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 394,17 m2 położony na parterze i w części piwnicznej budynku nr 4 w mieście Fromborku przy ulicy Młynarskiej więcej...

2013-06-11 14:49:21

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu położonych na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.


Działak zabudowana położona w miejscowości Nowe Sadłuki z przeznaczeniem na cele magazynowe lub oborę więcej...

2013-05-31 08:05:48

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej.


Część działki o numerze 103/5, obręb nr 6 miasta Fromborka więcej...

2013-05-09 13:48:42

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do najmu


Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 18,00 m2 położony w budynku posadowionym na działce nr 74, obręb nr 4 Frombork. więcej...

2013-02-25 14:07:55

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej


Część działki o numerze53/13, obręb nr 4 miasta Fromborka więcej...

2013-02-22 12:17:10

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Na usytuowanie sześciu pojemników z przeznaczeniem na segregację odzieży używanej więcej...

2013-02-05 07:05:03

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miasta Fromborka


Część działki nr 103/5, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Kopernika więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |